Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016) informuję:

iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o.  z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7     

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.                                     

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda  na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej  jednak niż przez okres pięciu lat  
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

EZT Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Handlowych

EZT Sp. z o.o.O firmie

EZT Sp. z o.o.

Modrzewiowa 7

Sosnowiec

 

 

Dyrektor ds. Handlowych

Miejsce pracy: Sosnowiec

Wyzwania jakie przed Tobą postawimy:

 • zarządzanie Działem Handlowym i Marketingu,
 • opracowywanie strategii i planów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją,
 • inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży,
 • nadzór nad pozyskiwaniem klientów, udział w negocjacjach warunków współpracy,
 • przeprowadzanie analiz runku oraz analiz efektywności podejmowanych działań,
 • ścisła współpraca z Zarządem firmy oraz pozostałymi działami firmy.

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • doświadczenie w budowaniu strategii sprzedażowych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z dużymi klientami,
 • wysokie umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • wiedza z zakresu marketingu, public relations, reklamy mile widziana,
 • umiejętność pracy opartej na celach i projektach.

W zamian za Twoje zaangażowanie i efekty pracy oferujemy:

 • realny wpływ na rozwój firmy poprzez wdrażanie swoich pomysłów,
 • współpracę z ekspertami w branży,
 • samochód i inne narzędzia do wykonywania pracy.
 • opiekę medyczną.
 
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 
bottom

 

 

Dyrektor ds. Handlowych

Wyzwania jakie przed Tobą postawimy:

 • zarządzanie Działem Handlowym i Marketingu,
 • opracowywanie strategii i planów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją,
 • inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży,
 • nadzór nad pozyskiwaniem klientów, udział w negocjacjach warunków współpracy,
 • przeprowadzanie analiz runku oraz analiz efektywności podejmowanych działań,
 • ścisła współpraca z Zarządem firmy oraz pozostałymi działami firmy.

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • doświadczenie w budowaniu strategii sprzedażowych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z dużymi klientami,
 • wysokie umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • wiedza z zakresu marketingu, public relations, reklamy mile widziana,
 • umiejętność pracy opartej na celach i projektach.

W zamian za Twoje zaangażowanie i efekty pracy oferujemy:

 • realny wpływ na rozwój firmy poprzez wdrażanie swoich pomysłów,
 • współpracę z ekspertami w branży,
 • samochód i inne narzędzia do wykonywania pracy.
 • opiekę medyczną.
 
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne