Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

 • Radom, mazowieckie
 • Dyrektor/Prezes
 • 15.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  TREND GLASS Sp. z o.o.

  Czołowy producent najwyższej jakości wyrobów ze szkła, dla swojego zakładu w Radomiu, poszukuje otwartych na nowe wyzwania kandydatów na stanowisko:

  Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

  Miejsce pracy: Radom

  Opis stanowiska:

  • Doradztwo w zakresie budowy strategii działania przedsiębiorstwa Usługobiorcy z naciskiem na strategię marketingu, sprzedaży, pozyskiwania nowych kontrahentów, wejścia na nowe rynki i do nowych kanałów sprzedaży.
  • Doradztwo w zakresie technik i metod sprzedaży produktów Usługobiorcy.
  • Doradztwo w zakresie marketingu i reklamy produktów Usługobiorcy.
  • Doradztwa w zakresie tworzenia planów komercyjnych obejmujących kluczowe grupy produktów oraz klientów Usługodawcy.
  • Doradztwo w sprawie wdrożeń aktywności komercyjnych w kluczowych kanałach sprzedaży i na kluczowych rynkach zbytu.
  • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności pracy zespołów komercyjnych oraz struktur organizacyjnych.
  • Doradztwo w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych oraz raportowych ukierunkowanych na poprawę wyników biznesowych Usługodawcy.
  • Doradztwo w zakresie zarządzania relacjami z kluczowymi klientami i dostawcami.

  Wymagania:

  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
  • Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
  • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w dużej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Stabilne warunki zatrudnienia,
  • Nastawienie na długofalową współpracę,

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w firmie Trend Glass sp. z o.o. w Radomiu informujemy, że: 

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Trend Glass sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Fołtyn 11,  10, 26-615 Radom,.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy
  4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
  8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
  11. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  12. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.