KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Holding KW sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach przy ul. Powstańców 30.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia
w Holdingu KW sp. z o.o.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami prawa dot. procesu zatrudnienia, a w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia naboru i zatrudnienia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane: w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Dyrektor ds. organizacyjno-prawnych i nadzoru właścicielskiego

HOLDING KW sp. z o.o.O firmie

 • Katowice, śląskie

 • Ważna jeszcze 2 miesiące
  do: 25 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes

HOLDING KW sp. z o.o.

Dyrektor ds. organizacyjno-prawnych i nadzoru właścicielskiego

Miejsce pracy: Katowice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad pracą komórek organizacyjnych: Biuro Zarządu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
 • Zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy organami właścicielskimi, nadzorczymi i zarządzającymi;
 • Sporządzanie sprawozdawczości z działalności spółki i grupy kapitałowej wymaganej przepisami prawa i ładu korporacyjnego;
 • Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami gospodarczymi grupy kapitałowej;
 • Koordynacja działań związanych z połączeniami kapitałowymi spółek.
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych spółki;
 • Nadzór nad zawieraniem oraz realizacją umów handlowych oraz dotyczących bieżącej działalności;
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych oraz realizacja czynności
  z zakresu prawa pracy wobec pracowników.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym;
 • Znajomość przepisów w zakresie kodeksu spółek handlowych;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające konstruktywny dialog z zarządem, radą nadzorczą oraz
  z nadzorującym Ministerstwem;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Efektywna organizacja czasu pracy;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Wysoka kultura osobista. 

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjny system wynagradzania;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Doskonałą lokalizację biura.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania.


Dyrektor ds. organizacyjno-prawnych i nadzoru właścicielskiego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad pracą komórek organizacyjnych: Biuro Zarządu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
 • Zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy organami właścicielskimi, nadzorczymi i zarządzającymi;
 • Sporządzanie sprawozdawczości z działalności spółki i grupy kapitałowej wymaganej przepisami prawa i ładu korporacyjnego;
 • Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami gospodarczymi grupy kapitałowej;
 • Koordynacja działań związanych z połączeniami kapitałowymi spółek.
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych spółki;
 • Nadzór nad zawieraniem oraz realizacją umów handlowych oraz dotyczących bieżącej działalności;
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych oraz realizacja czynności
  z zakresu prawa pracy wobec pracowników.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym;
 • Znajomość przepisów w zakresie kodeksu spółek handlowych;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające konstruktywny dialog z zarządem, radą nadzorczą oraz
  z nadzorującym Ministerstwem;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Efektywna organizacja czasu pracy;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Wysoka kultura osobista. 

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjny system wynagradzania;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Doskonałą lokalizację biura.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne