Ta oferta pracy jest nieaktualna od 233 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor ds. Personalnych i Płac

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 2017-09-02

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  zatrudni
  Dyrektora ds. personalnych i płac
  Miejsce pracy: Poznań

   

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • współudział w kształtowaniu polityki zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiającej realizację celów strategicznych Uczelni oraz budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy;
  • operacyjne zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi (rekrutacja, zatrudnienie, trwanie i ustanie stosunku pracy, naliczenie i wypłata wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy);
  • współtworzenie rozwoju zawodowego pracowników UEP w szczególności identyfikowanie talentów
   i optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników (program szkoleń oraz ścieżek rozwoju);
  • projektowanie i wdrażanie standardów oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (systemy motywacyjne, system ocen okresowych, komunikacja wewnętrzna);
  • zarządzanie Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi (planowanie pracy, organizacja, nadzór
   oraz motywowanie);
  • wsparcie kierowników liniowych przez zapewnienie narzędzi kadrowych oraz wsparcia merytorycznego
   w budowaniu zaangażowania pracowników;
  • monitorowanie i raportowanie kluczowych wskaźników HR (administracja, wynagrodzenia, motywacja, sprawy socialne).

   WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, ekonomia);
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym
   co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
  • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
  • doświadczenie we wdrażaniu zmian i projektów w obszarze personalnym;
  • doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem pracowników;
  • umiejętności analityczne i organizacyjne;
  • umiejętność zarządzania projektami, wyznaczania celów, ustalania priorytetów;
  • zdolności komunikacyjne, sprawność w ukazywaniu innej perspektywy, asertywność;
  • znajomość specyfiki prawa regulującego szkolnictwo wyższe i finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

  OFERUJEMY:

  • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej Uczelni;
  • pakiet świadczeń socjalnych;
  • możliwość rozwoju (szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych);
  • dogodną lokalizację (centrum Poznania).

  OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

  • CV i list motywacyjny z podaniem oczekiwań finansowych;
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
  • kserokopie świadectw pracy i referencji;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Termin składania ofert upływa 30 września 2017 roku, a oferty należy składać osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – Dyrektor ds. personalnych i płac” na adres pocztowy:

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Biuro Rektora, budynek A, pokój 105
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
   
  lub w formacie PDF za pomocą przycisku: