Ta oferta pracy jest nieaktualna od 111 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor ds. Personalnych i Płac

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 02.09.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

zatrudni
Dyrektora ds. personalnych i płac
Miejsce pracy: Poznań

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • współudział w kształtowaniu polityki zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiającej realizację celów strategicznych Uczelni oraz budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy;
 • operacyjne zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi (rekrutacja, zatrudnienie, trwanie i ustanie stosunku pracy, naliczenie i wypłata wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy);
 • współtworzenie rozwoju zawodowego pracowników UEP w szczególności identyfikowanie talentów
  i optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników (program szkoleń oraz ścieżek rozwoju);
 • projektowanie i wdrażanie standardów oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (systemy motywacyjne, system ocen okresowych, komunikacja wewnętrzna);
 • zarządzanie Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi (planowanie pracy, organizacja, nadzór
  oraz motywowanie);
 • wsparcie kierowników liniowych przez zapewnienie narzędzi kadrowych oraz wsparcia merytorycznego
  w budowaniu zaangażowania pracowników;
 • monitorowanie i raportowanie kluczowych wskaźników HR (administracja, wynagrodzenia, motywacja, sprawy socialne).

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, ekonomia);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym
  co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
 • doświadczenie we wdrażaniu zmian i projektów w obszarze personalnym;
 • doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem pracowników;
 • umiejętności analityczne i organizacyjne;
 • umiejętność zarządzania projektami, wyznaczania celów, ustalania priorytetów;
 • zdolności komunikacyjne, sprawność w ukazywaniu innej perspektywy, asertywność;
 • znajomość specyfiki prawa regulującego szkolnictwo wyższe i finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej Uczelni;
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju (szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych);
 • dogodną lokalizację (centrum Poznania).

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 • CV i list motywacyjny z podaniem oczekiwań finansowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy i referencji;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert upływa 30 września 2017 roku, a oferty należy składać osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – Dyrektor ds. personalnych i płac” na adres pocztowy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Rektora, budynek A, pokój 105
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
 
lub w formacie PDF za pomocą przycisku: