Oferta pracy

Polityka ochrony danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013

dane kontaktowe: [email protected]

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację procesu rekrutacji oraz procesorzy, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.

4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (Binding Corporation Rules - BCR).

5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b) wycofania zgody w dowolnym momencie,

c) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

d) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa - w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.
FIRST DATA POLSKA S.A.

Dyrektor Ds. Sprzedaży w Departamencie Klientów Korporacyjnych

FIRST DATA POLSKA S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 29 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Dyrektor Ds. Sprzedaży
w Departamencie Klientów Korporacyjnych
Miejsce pracy: Gdańsk

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Odpowiedzialność za realizacje wyznaczonego planu sprzedaży
 • Opieka nad aktualnymi klientami korporacyjnymi firmy
 • Pozyskiwanie do współpracy nowych klientów korporacyjnych, w tym międzynarodowych
 • Przygotowywanie dopasowanych indywidualnie ofert handlowych
 • Prowadzenie skutecznych negocjacji z klientami
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Cykliczne monitorowanie wyników obsługiwanych klientów na podstawie raportów
 • Czynny udział w przygotowaniu kalkulacji zysków i strat ze współpracy z nowymi i aktualnymi klientami
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie bieżącej i potencjalnej współpracy z klientami

Wymagania:

 • Doświadczenie w branży finansowej
 • Wysokie zdolności negocjacyjne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na swobodne prowadzenie rozmów handlowych z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy
 • Praktyczna znajomość pakietu Office w stopniu pozwalającym na wykorzystywanie w codziennej pracy, przygotowaniu prezentacji handlowych dla klienta, analizy danych klienta w celu przygotowania odpowiedniej oferty
 • Upór i konsekwencja w dążeniu do realizacji celów
 • Nastawianie na nieustanne samodoskonalenie i zdobywanie wiedzy
 • Prawo jazdy kat. B

Z nami zyskasz:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Samochód służbowy, telefon komórkowy i laptop z mobilnym dostępem do Internetu
 • Ciekawa, pełna wyzwań praca w stabilnym środowisku
 • Wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju w ramach struktur firmy, zarówno w kraju, jak również za granicą
 • Możliwość dołączenia do dobrze ugruntowanego zespołu profesjonalistów i firmy, która jest liderem w branży płatniczej
 • Atrakcyjny pakiet Benefitów
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę First Data Polska S.A. zawartych w aplikacji na potrzeby powyższego procesu rekrutacji”
 
I hereby authorize First Data Polska S.A. to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the GDPR."
Dyrektor Ds. Sprzedaży
w Departamencie Klientów Korporacyjnych

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Odpowiedzialność za realizacje wyznaczonego planu sprzedaży
 • Opieka nad aktualnymi klientami korporacyjnymi firmy
 • Pozyskiwanie do współpracy nowych klientów korporacyjnych, w tym międzynarodowych
 • Przygotowywanie dopasowanych indywidualnie ofert handlowych
 • Prowadzenie skutecznych negocjacji z klientami
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Cykliczne monitorowanie wyników obsługiwanych klientów na podstawie raportów
 • Czynny udział w przygotowaniu kalkulacji zysków i strat ze współpracy z nowymi i aktualnymi klientami
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie bieżącej i potencjalnej współpracy z klientami

Wymagania:

 • Doświadczenie w branży finansowej
 • Wysokie zdolności negocjacyjne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na swobodne prowadzenie rozmów handlowych z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy
 • Praktyczna znajomość pakietu Office w stopniu pozwalającym na wykorzystywanie w codziennej pracy, przygotowaniu prezentacji handlowych dla klienta, analizy danych klienta w celu przygotowania odpowiedniej oferty
 • Upór i konsekwencja w dążeniu do realizacji celów
 • Nastawianie na nieustanne samodoskonalenie i zdobywanie wiedzy
 • Prawo jazdy kat. B

Z nami zyskasz:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Samochód służbowy, telefon komórkowy i laptop z mobilnym dostępem do Internetu
 • Ciekawa, pełna wyzwań praca w stabilnym środowisku
 • Wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju w ramach struktur firmy, zarówno w kraju, jak również za granicą
 • Możliwość dołączenia do dobrze ugruntowanego zespołu profesjonalistów i firmy, która jest liderem w branży płatniczej
 • Atrakcyjny pakiet Benefitów
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę First Data Polska S.A. zawartych w aplikacji na potrzeby powyższego procesu rekrutacji”
 
I hereby authorize First Data Polska S.A. to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the GDPR."

Ogłoszenie archiwalne