Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor ds. Zarządzania i Logistyki - Stażysta/tka

 • śląskie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2019-06-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor ds. Zarządzania i Logistyki - Stażysta/tka
  Miejsce pracy:
  jeden ze sklepów Castorama na terenie kraju

  TWOJA ROLA:

   

  Przygotowanie do objęcia funkcji Dyrektora ds. Zarządzania i Logistyki poprzez współpracę z Dyrektorem ds. Zarządzania i Logistyki   zakresie wykonywanych przez niego obowiązków związanych z:

   

  • Nadzorem nad funkcjonowaniem Działów Kas i Przyjęcia Towarów;
  • Zapewnieniem płynności przebiegu procesów logistycznych w sklepie;
  • Tworzeniem i rozwijaniem kompetentnych zespołów pracowniczych;
  • Przygotowywaniem analiz dotyczących funkcjonowania sklepu;
  • Prognozowaniem i budżetowaniem kosztów oraz nadzorem nad realizacją budżetu;
  • Aktywnym zarządzaniem poziomem i strukturą zapasu w sklepie;
  • Wsparciem procesów operacyjno-administracyjnych w sklepie.

  Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brać udział
  w przygotowaniu i prowadzeniu okresowych inwentaryzacji w sklepie.

  TWOJE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI:

   

  • Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania na terenie całej Polski;
  • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
  • Umiejętność zarządzania i motywowania podległego zespołu;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz planistyczne;
  • Zaangażowanie.

  MY OFERUJEMY:

   

  • Pracę w miłej i twórczej atmosferze;
  • Możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń;
  • Bogaty pakiet socjalny i stabilność zatrudnienia.
  logos
  top
  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

   

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

  Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  W ramach rekrutacji dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i polegać będzie na ocenie podanych informacji. Konsekwencją takiego działania będzie zaproponowanie Pani/Panu jak najlepszej oferty, odpowiedniej do kwalifikacji.  

  W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej oceny podanych informacji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl.