Oferta pracy

Dyrektor Dziekanatu

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZAO firmie

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

Strzegomska

Wrocław

Uczelnia z ponad 20-letnią tradycją, kształcąca inżynierów informatyki – ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektor Dziekanatu

Zakres obowiązków

 • organizacja działu w wymiarze operacyjnym (zadaniowym) i zespołowym (relacyjnym);
 • bieżący nadzór nad realizacją zadań w dziale w szczególności w obszarach:
  • prowadzenia dokumentacji toku studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnych;
  • procesu dyplomowania;
  • archiwizacji wytworzonej dokumentacji i jej właściwego przechowywania;
  • obsługi studenta, zarówno w formie bezpośredniej, jak i formie zdalnej (mailowej, korespondencyjnej, telefonicznej);
 • ocena wyników pracy działu:
  • podejmowanie reaktywnych działań naprawczych;
  • podejmowanie działań optymalizacyjnych;
 • koordynacja prac związanych z publikacją i aktualizacją informacji na temat studentów w systemie POL-on;
 • generowanie statystyk, raportów, zestawień; sporządzanie zestawień i analiz dot. danych studentów i pracy działu;
 • planowanie i wdrażanie polityki proretencyjnej;
 • nadzór nad realizacją działań proretencyjnych;
 • planowanie długofalowe i skuteczna realizacja strategii rozwoju działu;
 • współpraca na poziomie zarządczym z menedżerami kierującymi innymi działami w uczelni;
 • skuteczna i płynna komunikacja w dziale i we współpracy z innymi działami oraz władzami uczelni;
 • koordynacja działań informacyjnych i nadzór nad publikacją komunikatów dziekanatowych dla studentów;
 • planowanie i zarządzanie kosztami działu;
 • tworzenie i aktualizacja kart opisu stanowisk wymaganych w dziale;
 • okresowa ocena pracy osób zatrudnionych w dziale zgodnie z polityką HR obowiązującą w uczelni;
 • tworzenie i realizacja planu rozwoju kompetencyjnego i kwalifikacyjnego pracowników działu;
 • współpraca z przełożonymi w zakresie ustalania planów operacyjnych i rozwojowych dla działu, ceny jakości pracy działu, wdrażania działań i procesów optymalizacyjnych, współpracy poziomej (między działami) w organizacji;

Poszukiwane kompetencje

 PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w uczelni wyższej – pracy na stanowisku związanym z administrowaniem procesu kształcenia/obsługą toku studiów/obsługą studentów; warunek konieczny
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem podległym w uczelni; warunek koniczny
 • znajomość programu USOS/USOSWeb (mile widziane);
 • znajomość pakietu MS Office (MS 365);
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie min. na poziomie komunikatywnym; 
 • umiejętność określania celów i zarządzania priorytetami;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • elastyczność działania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kompetencje komunikacyjne – skuteczność w porozumiewaniu się, negocjowaniu oraz podejmowaniu ustaleń na wszystkich poziomach organizacji;
 • własna inicjatywa, umiejętność znajdowania i proponowania różnych rozwiązań;
 • postawa „can do”;
 • wysoki poziom kultury osobistej; 

DODATKOWE/uzupełniające:

 • dodatkowe kwalifikacje (podyplomowe, poszkoleniowe itp.) z zakresu efektywnego zarządzania zespołami i procesami;
 • bardzo dobra znajomość branży edukacyjnej, w tym w szczególności sektora szkolnictwa wyższego;
 • umiejętności analizowania danych, myślenia perspektywicznego i strategicznego;
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania ROM;
 • znajomość zarządzania marketingowego;
 • kompetencje z zakresu budowania relacji w zespole, skutecznej motywacji i wzmacniania zaangażowania.

Oferujemy

 • zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej Uczelni
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na pełen etat
 • pracę w akademickim środowisku
 • dodatkowe dni wolne w roku
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia
 • możliwość pracy zdalnej (częściowo)
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy
 • możliwość podjęcia studiów wyższych i podyplomowych na preferencyjnych warunkach
 • ubezpieczenie grupowe
Miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy