Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Dyrektor Finansowy (CFO)

Autenti sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Autenti sp. z o.o.

Leona Henryka Sternbacha

Kraków

Autenti łączy w sobie energię startupu i ambicje dojrzałej firmy. Mamy pasję i duże doświadczenie na rynku internetowym. Stworzyliśmy usługę, która upraszcza oraz przyspiesza proces podpisywania i autoryzowania dokumentów online. Poprzez platformę Autenti możesz użyć wszystkich dostępnych e-podpisów na rynku, a więc podpiszesz większość umów, porozumień, wniosków. Jest spora szansa, że już korzystałeś z naszego narzędzia, np: zakładając konto bankowe. Rozwijamy się i mamy ambicje stać się największym operatorem usługi e-podpisu w Unii Europejskiej. Wiemy jak to osiągnąć, potrzebujemy jednak osób, które swoim zaangażowaniem i doświadczeniem pomogą nam zrealizować plan.
Dyrektor Finansowy (CFO)

Opis stanowiska

Dyrektor Finansowy (CFO) to osoba, która będzie stanowić kluczową część zespołu zarządzającego Autenti i przyczyni się do sukcesu całości organizacji. Poszukujemy osoby doświadczonej, z sukcesami w budowaniu firm od podstaw i ich funkcji finansowych w dynamicznym środowisku, z doświadczeniem w spółkach zorientowanych na międzynarodowy rozwój, które bazują na rozwiązaniach IT i podejmują decyzje w oparciu o dane (data science).

Na czym polegać będzie Twoja praca?

 • zarządzaniu obszarem finansów, księgowości i kontrolingu firmy, która oferuje rozwiązania w oparciu
  o innowacyjne oprogramowanie dostępne przez Internet w modelu SaaS,
 • współpracy z biurem rachunkowym prowadzącym księgowość spółki,
 • projektowaniu i wdrażaniu wysokiej jakości analizy danych oraz spostrzeżeń i zaleceń dla biznesu,
 • śledzeniu kluczowych wskaźników biznesu i wsparcia w ich ciągłym ulepszaniu.
 • opracowywaniu prognoz finansowych, planowaniu i nadzorze nad realizacją budżetów,
 • opracowywaniu raportów na potrzeby wewnętrzne (zarząd, kadra kierownicza) i zewnętrzne (inwestorzy),
 • odpowiedzialności za sporządzanie sprawozdań oraz raportów finansowych i operacyjnych,
 • kontakcie z partnerami (bankami, firmami ubezpieczeniowymi, doradcami), urzędami i instytucjami zewnętrznymi,
 • ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą i kierowniczą w budowaniu wartości firmy,
 • uczestniczeniu w strategicznych decyzjach i inicjatywach przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje

Czego szukamy u kandydatów:

 • 5-ciu lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku,
 • kierunkowego wykształcenia wyższego: finanse, księgowość lub ekonomia,
 • ugruntowanej wiedzy z zakresu księgowości i finansów, kontrolingu i zarządzania płynnością finansową
  i praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
 • biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • biegłej znajomości narzędzi biurowych MS Office oraz Google Docs,
 • umiejętności przetwarzania danych w celach biznesowych (data science),
 • umiejętności pracy pod presją czasu, asertywności i wysokiej dyspozycyjności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, skrupulatności i terminowości,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych,
 • bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami informatycznymi,

Dodatkowe informacje

Dlaczego miał(a)byś z nami pracować?

 • dołączysz do grona najlepszych specjalistów w branży, którzy realizują nowatorskie projekty i chętnie dzielą się swoją wiedzą,
 • w naszej pracy łączymy zamiłowanie do technologii z jej praktycznym zastosowaniem do ułatwiania życia,
 • gwarantujemy udział w wyjątkowej przygodzie zawodowej w szybko rozwijającej się spółce
  o międzynarodowym potencjale.

Ponadto oferujemy:

 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego w świecie najnowszych technologii i modeli biznesowych,
 • nieformalną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów na podstawie art. 13 RODO

 

Podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Informujemy, że w związku z podaniem przez Pana/Panią danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000436998, nr NIP: 7831693251, z którym można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko oraz przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko (tylko w przypadku wyrażenia zgody).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy tj. przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały przesłane, a także przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. W zakresie jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi przeprowadzania rekrutacji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Prosimy o dodanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dowiedz się o Nas więcej na:  www.autenti.com

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy