Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Dyrektor finansowy / CFO

Komputronik S.A.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Dyrektor finansowy / CFO

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej Grupy Komputronik
 • Aktywny udział w procesie współtworzenia strategii całej Grupy
 • Zarządzanie obszarem finansów, księgowości, kontrolingu oraz kadr i płac
 • Odpowiedzialność za relacje inwestorskie, pozyskiwanie finansowania oraz kontakt z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, urzędami i instytucjami zewnętrznymi 
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Grupy Komputronik (wg zasad właściwych dla spółek giełdowych) 
 • Współodpowiedzialność za optymalizację procesów zachodzących w całej Grupie oraz poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej
 • Wdrażanie usprawnień w podległych jednostkach organizacyjnych
 • Planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych obszarów
 • Raportowanie do Zarządu wg ustalonych wymagań

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku w dużej organizacji 
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zróżnicowanej organizacji w kontekście obsługiwanych kanałów sprzedaży, segmentów rynkowych oraz o strukturze wielooddziałowej
 • Znajomości zasad kontrolingu i zarządzania płynnością finansową
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów rynku finansowego
 • Praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego
 • Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału z rynków finansowych oraz instytucji unijnych 
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, skrupulatności i terminowości
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, asertywności i wysokiej dyspozycyjności
 • Komunikatywności
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Bardzo dobrej znajomości narzędzi biznesowych, w szczególności MS Excel, hurtowni danych, platform komunikacyjnych itp. 

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

 

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy