Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Finansowy

Apartrade

Apartrade

aleja Grunwaldzka 163

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie budżetów, prognoz i kalkulacji finansowych

 • przygotowywanie umów dla podmiotów finansujących

 • przygotowywanie rachunków przepływów pieniężnych spółek i projektów inwestycyjnych

 • przygotowywanie projekcji rachunków wyników projektów inwestycyjnych

 • sporządzanie comiesięcznych analiz rachunków wyników i CF otrzymywanych z działu księgowości

 • monitoring i kontroling realizacji oraz analiza odchyleń wyników (rentowność, CF) prognozowanych i faktycznie osiąganych

 • odpowiedzialność za płynność finansową, zarządzanie oraz optymalizacja CF

 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z bankami i innymi podmiotami finansującymi

 • pozyskiwanie kredytów i innych form kapitału dla spółek z grupy kapitałowej

 • zarządzanie rozrachunkami z kontrahentami

 • organizacja i prowadzenie sprawozdawczości finansowej spółek

 • przygotowywanie analiz finansowych niezbędnych w procesie zarządzania firmą i poszczególnymi spółkami z grupy kapitałowej oraz projektami inwestycyjnymi

 • czynny udział w budowaniu strategii Spółki

 • analiza wszystkich procesów w grupie kapitałowej w aspekcie finansowym i podatkowym oraz proponowanie optymalizacji i usprawnień

 • utrzymywanie kontaktów i relacji z instytucjami finansowymi, biegłymi rewidentami oraz organami podatkowymi i skarbowymi, a także innymi organami władzy publicznej w związku z zarządzaniem finansami Spółki i grupy kapitałowej

 • zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym

 • inicjowanie działań mających na celu poprawę rentowności oraz efektywności finansowej

 • wspomaganie procesów decyzyjnych w Spółce

 • współpraca z innymi działami Spółki, w tym z działem księgowości oraz działem realizacji projektów inwestycyjnych

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i bankowość lub rachunkowość)

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów (preferowana firma deweloperska)

 • doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości i analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich

 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z bankami oraz z inwestorami

 • doskonała znajomość zasad kontrolingu i zarządzania płynnością finansową

 • zaawansowana znajomość systemów finansowo-księgowych

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne – formułowanie wniosków i prezentowanie rekomendacji na poziomie zarządczym

 • wysokie umiejętności negocjacyjne

 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość, systematyczność i solidność

 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacji z należytą starannością, w tym umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresujących i pod presją czasu

 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy

 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów

 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 • prawo jazdy kat. ,,B”

To oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • niezbędne narzędzia pracy

 • wsparcie zaangażowanego zespołu

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę