Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Finansowy

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 29.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  COLAS RAIL Polska jest firmą ściśle wyspecjalizowaną w infrastrukturze kolejowej. Z roku na rok rozwijamy swoją kadrę i potencjał techniczny, dzięki czemu przystępujemy z coraz większą pewnością do kompleksowej realizacji projektów kolejowych. Ponadto należymy do grupy Colas, wiodącej na świecie firmy budowlanej, która realizuje projekty na wszystkich kontynentach, w czterdziestu krajach, poprzez sieć 1.400 budów, zatrudniającej ponad 62 000 osób, z czego niemal połowa znajduje się poza granicami Francji, co daje nam solidne podstawy w postaci wiedzy i technologii na wysokim poziomie.

  W związku z intensywnym rozwojem i realizacją planowanych projektów poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Dyrektor Finansowy
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Zakres obowiązków:

  • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
  • Opracowanie i wdrożenie systemu kontrolingu
  • Nadzór, sporządzanie i kontrola realizacji rocznego budżetu spółki
  • Monitorowanie i analiza odchyleń od budżetów
  • Przygotowywanie cyklicznych raportów zarządczych oraz analiz finansowych
  • Inicjowanie działań mających na celu poprawę rentowności
  • Nadzór nad pracą działu finansowo-księgowych spółki, w szczególności nad prawidłową sprawozdawczością
  • Nadzór nad płynnością finansową spółki, zarządzanie oraz optymalizacja cash flow,
  • Zarządzanie finansowaniem inwestycyjnym i obrotowym spółki
  • Optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego
  • Analiza wszystkich procesów w przedsiębiorstwie pod względem finansowym oraz proponowanie optymalizacji i usprawnień
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym
  • Zarządzanie obszarami ewidencji księgowej i podatkowej (analiza wyników)
  • Wspomaganie procesów decyzyjnych w firmie
  • Nadzór nad obszarem finansowanie (polityki limitów kredytowych odbiorców, kredytów kupieckich, optymalizacja źródeł finansowania)

  Wymagania:

  • 5-letnie, poparte referencjami, doświadczenie na stanowisku Dyrektora Finansowego lub podobnym
  • Doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości zarządczej i analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, zarządzaniu finansami
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne - finanse, rachunkowość́
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. Poziom B1)
  • Doskonała znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów
  • Wiedza z zakresu finansów spółek i prawa handlowego
  • Rozbudowane zdolności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
  • Lojalność oraz wysokie zdolności interpersonalne i menadżerskie
  • Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i rozwój organizacji
  • Skrupulatność, systematyczność oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie (umowę o pracę)
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w rozwijającej się firmie, będącej częścią międzynarodowej korporacji
  • Samodzielne realizowanie interesujących projektów oraz możliwość rozwoju zawodowego
  • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i doświadczenia
  • Przyjazna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym zespole
  • Mobilne narzędzia pracy (telefon, laptop itp.)
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
  klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj
  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, wpisana pod numerem KRS: 0000457927 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833159052, REGON: 221867831 (zwana dalej COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o.), która będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym oraz dokumentach aplikacyjnych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
   
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz
  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Panią/Pana danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy.
   
  Jeżeli zakres przesyłanych przez Panią/Pana danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie w dokumencie aplikacyjnym klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. prosimy dodatkowo o zamieszczenie w dokumencie aplikacyjnym klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych" [opcjonalnie]. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
  Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Celem realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Złożenie przez Panią/Pana żądania usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje bezzwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych.
   
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan ww. zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.
  Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez COLAS RAIL POLSKA Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w przepisach Kodeksu pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.
   
  W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   
  Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.