Ta oferta pracy jest nieaktualna od 79 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 03.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Geotik Sp. z o.o.
  spółka z Grupy Arcus S.A.
  znany na polskim rynku dostawca usług telematycznych,
  poszukuje kandydatów na stanowisko
  Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy
  Miejsce pracy: Wrocław

  Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie prowadzenie spraw związanych z obsługą księgową
  i finansową
  Spółki (roczne przychody < 5 mln PLN)

   

  Do głównych zadań będzie należało:

  • współpraca z Zarządem w zakresie tworzenia i realizacji strategii finansowej Spółki
  • przygotowywanie budżetu oraz kontrola jego realizacji
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego (w tym pakietów konsolidacyjnych)
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym US, ZUS, banki, audytorzy)
  • tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie procedur związanych z funkcjonowaniem obszaru księgowego

  Poszukiwane kompetencje:

  • wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
  • min. 5 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku
  • znajomość ustawy o rachunkowości, praktyczna znajomość prawa podatkowego, głównie VAT i CIT
  • znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi przepisami i MSR
  • znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
  • praktyczna znajomość systemów finansowo-księgowych
  • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i prognostyczne
  • silna orientacja biznesowa
  • znajomość MS Office (w tym biegła znajomość MS Excel)

  Oferujemy:

  • umowę o pracę lub inną preferowaną formę zatrudnienia
  • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • wsparcie zespołu, tworzącego kreatywne środowisko pracy

  W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wysłanie CV i  listu motywacyjnego klikając w przycisk aplikowania.

   

  Kliknięcie w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysłanie aplikacji do Geotik Sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych) jest równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o następującej treści:
   
  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV i liście motywacyjnym przez Administratora Danych Osobowych, określonego w obowiązku informacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
   

  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Geotik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ul. Kolejowej 5/7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000659463, posiadającą NIP 5272793751, REGON 366238011, zwana dalej „Spółką”.
  2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  1. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu zatrudnienia – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ Administrator ich nie wymaga.
  3. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  4. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z którymi współpracujemy w tym np. dostawcy platformy do rekrutacji, agencjom doradztwa personalnego lub prawnikom oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa,
   do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres 4 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia tego procesu rekrutacyjnego;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania —
   w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
  1. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.