Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Finansowy

Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o.O firmie

Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o.

Andrzeja Antosiewicza 1

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • Operacyjne zarządzanie obszarem finansowym Spółki w zakresie monitorowania wyniku finansowego, płynności Spółki, poziomu należności i zobowiązań, realizacji płatności, zabezpieczania i windykacji należności.

 • Inicjowanie działań wynikających z bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki oraz otoczenia rynkowego.

 • Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie lokowania środków pieniężnych, pozyskiwania i obsługi finansowania oraz wykorzystywania instrumentów zabezpieczających rozliczanie transakcji handlowych.

 • Prowadzenie nadzoru nad należnościami, zobowiązaniami, zabezpieczeniami i procesem windykacyjnym, inicjowanie działań w tych obszarach.

 • Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych pod kierownictwem Głównego Księgowego Spółki, w tym uzgadnianie polityki rachunkowości Spółki.

 • Nadzór i współpraca w przygotowaniu koncepcji, wdrożenia, rozwoju i zmian systemu rachunkowości zarządczej oraz narzędzi controllingu finansowego.

 • Nadzór i współpraca w przygotowaniu rocznego i wieloletniego planu finansowego Spółki.

 • Przygotowanie okresowych i ad hoc raportów i sprawozdań z działalności Spółki.

 • Przygotowanie i opiniowanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych oraz kontraktów.

 • Bieżąca analiza zdarzeń rynkowych oraz ich ocena pod kątem wpływu na finanse Spółki z przekazywaniem rekomendacji dla Zarządu.

 • Inicjowanie i wdrażanie metod planowania finansowego i analiz inwestycyjnych.

 • Kontrolowanie wyników finansowych Spółki i wyników na prowadzonych projektach oraz raportowanie istotnych zdarzeń mających wpływ na te wyniki z rekomendacjami do podjęcia działań.

 • Reprezentowanie Zarządu w kontaktach z US, bankami, wywiadowniami gospodarczymi, firmami ubezpieczeniowymi, urzędami i instytucjami zewnętrznymi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość) lub inżynierskie i co najmniej aktualne 7 letnie doświadczenie zawodowe związane z księgowością i finansami w tym rozliczeniami produkcji,

 • minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w obszarze zarządzania finansami w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej, przy czym preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w prowadzeniu produkcji kontraktów (budów) długoterminowych,

 • co najmniej dobra znajomość języków obcych (preferowany angielski, niemiecki),

 • znajomość przepisów prawa handlowego, bilansowego, podatkowego oraz zasad rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej,

 • umiejętność poruszania się i prezentacji własnych pomysłów na poziomie Zarządu Spółki oraz umiejętność współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi na wszystkich poziomach organizacji,

 • bardzo dobre zdolności analityczne, komunikacyjne i negocjacyjne,

 • umiejętność pracy pod presją,

 • znajomość systemów klasy ERP oraz biegła znajomość środowiska Windows, w szczególności pakietu Microsoft Office w tym ‘Excel’,

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, odbudowującej pozycję w branży budownictwa okrętowego,

 • możliwość szkoleń i rozwoju własnego,

 • atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • dofinansowanie wypoczynku

Informacje dodatkowe

 • przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz,

 • praca w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę na okres próbny, następnie czas określony i nieokreślony.