Oferta pracy

Dyrektor Finansowy

PCG ACADEMIA SP Z O OO firmie

 • ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Dyrektor
PCG Academia to doświadczony Zespół profesjonalistów specjalizujący się w usługach informatycznych dla uczelni. Stanowimy integralną część Public Consulting Group, globalnej firmy doradczej z Bostonu, która od 30 lat świadczy usługi doradcze i informatyczne dla klientów z sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej.
Dyrektor Finansowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Tworzenie strategii finansowej we współpracy z Zarządem firmy.
 • Doradztwo dla Zarządu i kadry menadżerskiej w zakresie bieżącej i długoterminowej polityki finansowej firmy.
 • Ocenę ryzyka finansowego nowych inicjatyw, obliczanie wskaźników (ROI) dla działalności firmy, prognozowanie dla nowych obszarów działalności.
 • Definiowanie standardów formalno-prawnych dotyczących umów (sprzedaży produktów i usług, podwykonawczych, outsourcingowych).
 • Wdrożenie procesów weryfikacji zgodności nowo podpisywanych umów z ustalonymi standardami oraz audyt obowiązujących umów.
 • Tworzenie modeli biznesowych dla wszystkich rodzajów działalności firmy, kontrolę wskaźników KPI.
 • Opracowywanie zaleceń oraz koordynację działań nad poprawą efektywności działalności finansowej i operacyjnej firmy.
 • Kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi.
 • Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji.
 • Kontrolę płynności finansowej, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych.
 • Nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów.
 • Optymalizowanie polityki podatkowej.

Ofertę kierujemy do osób, które posiadają:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na tożsamym stanowisku.

Doświadczenie w:

 • wdrażaniu i zarządzaniu procesami controlingu i compliance,
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • pozyskiwaniu finansowania,
 • optymalizacji procesów finansowych,
 • rachunkowości finansowej i zarządczej.

Znajomość:

 • prawa podatkowego,
 • języka angielskiego umożliwiającą swobodne komunikowanie się.

Umiejętności:

 • poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które korzystnie wpływają na obszary finansowy oraz podatkowy firmy,
 • analizowania dużej ilości danych, raportowania, wyciągania wniosków i rekomendowania rozwiązań,
 • interpersonalne (komunikacji, nawiązywania relacji, pracy w grupie i współpracy),
 • silną orientację biznesową oraz strategiczne podejście do obszaru finansowego.

Oferujemy:

 • pracę na stanowisku mającym strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy,
 • realny wpływ na politykę finansową i rozwój firmy,
 • pracę pełną wyzwań, dynamiki i ciągłego rozwoju zawodowego,
 • atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
 • współuczestnictwo we wprowadzaniu nowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B,
 • elastyczny system pracy oraz możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożenia,
 • benefity pracownicze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: i[email protected]
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Ogłoszenie archiwalne