Dyrektor Finansowy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Dyrektor FinansowyNumer ref.: nr ref. DF/DFiK/2020

Główne zadania i obowiązki

 • Udział w kształtowaniu i realizacja strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej organizacji.
 • Kompleksowy nadzór nad procesem prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym prowadzenie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz rachunkowości zarządczej Instytutu.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Prowadzenie rachunkowości projektowej oraz zarządzanie finansowym rozliczaniem projektów finansowanych ze środków publicznych polskich i europejskich.
 • Opracowywanie budżetów, planów oraz sprawozdań finansowych i podatkowych organizacji.
 • Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych.
 • Zarządzanie płynnością finansową organizacji.
 • Sporządzanie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. bankami, organami podatkowymi, instytucjami kontrolującymi).
 • Koordynowanie pracy zespołu księgowości i kontrolingu.
 • Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu Głównego Księgowego.
 • Doskonała praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych.
 • Pożądane doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych polskich i europejskich.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej i zarządzania zespołem.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza i doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska.
 • Wpływ na współtworzenie wizji rozwoju organizacji.
 • Ambitne wyzwania i możliwość rozwoju w nowoczesnym Instytucie.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)

 Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wpisując nr ref. DF/DFiK/2020 do 20.04.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
 
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy