Oferta pracy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Generalny

GP EXECUTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 18 dni
  do: 15 gru 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

Rekrutujemy dla

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, w związku z realizacją długofalowej strategii dalszego rozwoju organizacji w Polsce, budowania świadomości w zakresie praw dziecka zwiększania aktywności w obszarze pomocy humanitarnej, pozyskiwania funduszy na rzecz wsparcia i pomocy dzieciom oraz aktualnymi zmianami organizacyjnymi, planuje zatrudnić osobę na stanowisku Dyrektora Generalnego w randze Członka Zarządu.

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie podlegała bezpośrednio Radzie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF i będzie odpowiedzialna za wszelkie działania mające na celu rozwój organizacji oraz realizację jej wizji i misji, strategicznych celów, jak również planów operacyjnych na rzecz aktywnej promocji i poszanowania praw dziecka zgodnie z misją UNICEF.

Dyrektor Generalny będzie reprezentował Polski Komitet Narodowy UNICEF w relacjach z sektorem prywatnym, instytucjami państwowymi i organami rządowymi, partnerami, mediami, środowiskami opiniotwórczymi oraz instytucjami z założenia wspierającymi działalność Stowarzyszenia w Polsce.

DYREKTOR GENERLANY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SPÓJNE ZARZĄDZANIE ORAZ OSIĄGANIE CELÓW W NASTĘPUJĄCYCH GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA ORGANIZACJI:

- pozyskiwanie funduszy (fundraising)

- propagowanie i monitorowanie przestrzegania praw dziecka

- zarządzanie marką oraz komunikacja społeczna

- zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kulturą organizacji

- zarządzanie działalnością operacyjną oraz obszarem tzw. governance

- współpraca z globalnymi strukturami UNICEF

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowe zarządzanie i inspirowanie zespołu do osiągania celów w zakresie realizacji zadań na rzecz pomocy dzieciom

 • konsekwentna praca w celu rozwoju organizacji w Polsce i jej działań na rzecz zapewnienia realizacji i przestrzegania praw dziecka, a także wzmocnienia wiarygodności i efektywności działania Stowarzyszenia

 • reprezentacja Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF we współpracy i pozyskiwaniu partnerów dla zwiększania zasobów potrzebnych dla wsparcia dzieci oraz wzmacniania realizacji ich praw

 • efektywne zarządzanie pozyskiwaniem funduszy na rzecz pomocy dzieciom

 • spójne zarządzanie, wspieranie i motywowanie podległego bezpośrednio zespołu wyższego szczebla

 • efektywna współpraca z Radą oraz kierownictwem wyższego szczebla w celu kształtowania i zmiany kultury, strategii, systemu pracy, struktury organizacji oraz wdrażania kultury innowacyjności

 • bieżąca współpraca z centralą oraz pozostałymi komitetami narodowymi UNICEF na świecie

Wymagania pracodawcy

 • poparta udokumentowanymi sukcesami wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania rozpoznawalnymi, złożonymi, międzynarodowymi strukturami, w tym, jako dyrektor zarządzający lub członek kierownictwa najwyższego szczebla

 • poparta doświadczeniem wiedza z zakresu efektywnego działania w międzynarodowych strukturach w obszarze współpracy z kluczowymi interesariuszami, w tym międzynarodowymi komercyjnymi instytucjami o wysoce zdywersyfikowanym charakterze

 • gruntowna wiedza z zakresu praw dziecka oraz działań humanitarnych, w tym w zakresie realizacji projektów dotyczących reagowania kryzysowego

 • szerokie doświadczenie oraz wiedza z zakresu działalności organizacji typu non-profit oraz funkcjonowania trzeciego sektora, z dobrym zrozumieniem mechanizmów fundraisingowych oraz zagadnień z zakresu promocji i poszanowania praw dziecka

 • bardzo dobra umiejętność oceny oraz realizacji priorytetów w obszarze współpracy ze sferą rządową i instytucjonalną (lokalnie oraz w ramach powiązań międzynarodowych)

 • zaawansowane umiejętności komunikacyjne potrzebne do odpowiedniej współpracy w ramach UNICEF oraz z zewnętrznymi organizacjami partnerskimi, w tym udokumentowane doświadczenie/umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i współpracy z mediami

 • udokumentowana umiejętność współpracy w wielokulturowym i wielonarodowym środowisku

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Aplikacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez GP Executive Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-656, przy ul. Braci Śniadeckich 18 / 5 prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj.