Ta oferta pracy jest nieaktualna od 198 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Handlowy ds. Techniki

 • Białystok, podlaskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  „Stekop” S.A. specjalizuje się m. in. w projektowaniu i tworzeniu nowoczesnych systemów technicznej ochrony mienia dla sektora publicznego, bankowego i prywatnego oraz w dziedzinie robotyki.

  W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Dyrektor Handlowy ds. Techniki
  Miejsce pracy: Białystok

  Do kluczowych zadań Dyrektora Handlowego będzie należało:

  • Współtworzenie strategii handlowej firmy i nadzór nad jej realizacją
  • Odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży
  • Organizowanie i nadzorowanie pracy pionu handlowego
  • Negocjowanie umów w obszarze handlowym i zakupowym
  • Kontrola budżetu i kosztów
  • Raportowanie wyników do Zarządu
  • Pozyskiwanie nowych klientów

  Dyrektor Handlowy powinien cechować się:

  • Umiejętnością organizowania pracy własnej
  • Umiejętnością wyznaczania celów krótko i długo terminowych
  • Zdolność zarządzania podległym zespołem
  • Wysokim poziomem własnej motywacji zorientowanym na osiąganie celów
  • Zdolnością do identyfikowania i wdrażania nowych możliwości biznesowych
  • Zdolnościami negocjacyjnymi
  • Analitycznym myśleniem oraz umiejętnością wyciągania wniosków
  • Samodzielnością/samodyscypliną
  • Systematycznością i zaangażowaniem
  • Znajomością języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym – warunek konieczny

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Doświadczenie w zarządzaniu działem handlowym
  • Wysoki poziom kompetencji menadżerskich i myślenia strategicznego
  • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zakupowych
  • Czynne prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Dostęp do najnowszej technologii
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska oraz osiąganych wyników
  • Współpracę z profesjonalnym i sympatycznym zespołem fachowców
  • Miłą i przyjazna atmosfera
  • Samochód służbowy oraz niezbędne narzędzia pracy
  • Realny wpływ na kreowanie nowych trendów/strategii

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ w tytule e maila podając: Dyrektor Handlowy ds. Techniki.

  Więcej informacji o firmie na naszej stronie:
  Prosimy o dodanie w CV klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji”.
   
  W przypadku, gdy chce Pan/Pani, aby „ STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie przechowywała Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w podmiot.”
   
  Prosimy pamiętać, że w każdym czasie każda z w/w zgód może być przez Panią/Pana wycofana co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected] bądź na adres korespondencyjny Spółki: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52.

  Uwaga: CV bez czytelnego podpisu kandydata pod powyższym oświadczenie nie będą brane pod uwagę.
   
  Informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych jest „STEKOP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa (dalej jako ADO).
  2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: [email protected] za pomocą telefonu: 85 7489 015, drogą pocztową: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52.
  3. ADO powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 16-070 Choroszcz, Kol. Porosły 52, adres e-mail: [email protected]
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
  5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres niezbędny do osiągnięcia tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  10. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.
  14. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania względem Pani/Pana decyzji, w tym profilowania.