Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Handlowy

 • warmińsko-mazurskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 28.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  MB Recycling to grupa kapitałowa firm, zajmujących się zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE), oświetlenia oraz baterii. Wyróżnia nas innowacyjność, wysoka jakość, doświadczenie i wyspecjalizowana kadra ponad 200 pracowników, zatrudnionych w 3 zakładach przetwarzania oraz 4 bazach przeładunkowych. Dzięki systematycznemu rozwojowi, MB Recycling posiada status jednego z największych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce.

  W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością, firma poszukuje ambitnego pracownika na stanowisko:
  Dyrektor Handlowy

  Zakres obowiązków:

  • Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie z nimi relacji biznesowych.
  • Umiejętność utrzymywania długotrwałych relacji z klientami.
  • Przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta.
  • Tworzenie i wdrażanie strategii handlowych dla poszczególnych segmentów rynku
  • Planowanie i koordynacja działań podległego zespołu
  • Umiejętność motywowania, zarządzania i rozwoju zespołu.
  • Monitoring i raportowanie wyników pracy działu, współpraca z zarządem firmy.
  • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w podległym dziale.
  • Monitorowanie rynku, rozpoznawanie trendów, reagowanie na zmiany.

  Wymagania:

  • Doświadczenie min. 5 lat w branży ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami i surowców wtórnych.
  • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów CRM.
  • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych.
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania rezultatów.
  • Wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne.
  • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
  • Komunikatywność, samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie plus system premiowy.
  • Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
  • Niezbędne na oferowanym stanowisku narzędzia do pracy.
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
  • Na życzenie kandydata pełną dyskrecję podczas całego procesu rekrutacji.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  W PROCESIE REKRUTACJI
  w MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO informuję, iż:

  1. Administratorem danych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
   w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130,
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. uprawnienia określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymienionych w art. 22 ze znaczkiem 1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
  4. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku
   z dochodzeniem/obroną roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracownicy Administratora danych osobowych jak
   i podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi księgowo-kadrowe za pośrednictwem których Administrator danych osobowych organizuje proces rekrutacji,
  8. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Kontakt do Administratora danych: [email protected]

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W PROCESIE REKRUTACJI
  W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyrażając zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym w spółce MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa kandydaci proszeni są dołączyć do aplikacji poniższe adnotacje:

  1. W przypadku CV bez zdjęcia:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym innych danych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. W przypadku CV z udostępnieniem zdjęcia powinna być dołączona klauzula dodatkowa o brzmieniu:

  W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą
  w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZGODA KANDYDATA NA UDZIAŁ W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
  W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Natomiast w przypadku CV ze zdjęciem, dodatkowo

  W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonego przez zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Kontakt do Administratora danych: [email protected]

   

   

  Sporządził:                                                                                                         Zaakceptował:
  (data, podpis)                                                                                                     (data, podpis)
   
   
  …………………………………………                                                         ……………………………………….