Ta oferta pracy jest nieaktualna od 91 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor IT

 • Kowale (powiat gdański), Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 19.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy liderem w branży home decor w Polsce. Od ponad 20 lat zajmujemy się importem i dystrybucją artykułów wyposażenia wnętrz. Znasz nas na pewno pod takimi markami jak home&you i Essex.
   
  Oferujemy pracę pełną wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju.
  Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:
  Dyrektor IT
  Miejsce pracy: Gdańsk (okolice), Kowale (powiat gdański)

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie stabilnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej oraz rozwój, utrzymanie i optymalizację systemów informatycznych poprzez:

  • wdrażanie i nadzorowanie realizacji strategii IT,
  • dążenie do optymalizacji lub automatyzacji procesów i czynności związanych obsługą infrastruktury, sprzętu i aplikacji IT,
  • nadzór i kontrolę procesu przygotowywania budżetu działu, współpracę z osobami kierującymi poszczególnymi działami firmy w zakresie potrzeb informatycznych,
  • uczestnictwo w pracach grupy zarządczej,
  • zarządzanie zespołem IT.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia (preferowane Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Robotyka, Ekonomia, Zarządzanie),
  • minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu działem IT,
  • minimum 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi,
  • praktycznej wiedzy z zakresu nowych technologii IT,
  • doświadczenia w zapewnianiu bezpieczeństwa informatycznego i rozwijaniu infrastruktury,
  • znajomości środowiska Windows (Windows Server, AD),
  • znajomości baz danych MS SQL i Oracle,
  • znajomości systemów klasy POS i ERP (mile widziane),
  • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
  • zdolności planowania i organizowania pracy,
  • umiejętności komunikacyjnych i zorientowania na rozwiązywanie problemów,
  • świadomości biznesowej.

  W zamian za Twoją wiedzę, zapewnimy Ci:

  • stabilne zatrudnienie oraz możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji z najbardziej rozpoznawalnymi produktami w branży,
  • wyjątkową kulturę organizacyjną, która ceni różnorodność i otwartość na dzielenie się wiedzą,
  • szereg działań rozwojowych (szkolenia, naukę języka angielskiego),
  • realne możliwości poszerzenia swoich kompetencji,
  • świadczenia dodatkowe (m. in. dofinansowanie do karty MultiSport i prywatnej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego).
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV
  klikając w przycisk aplikowania:

  www.home-you.com

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349 (dalej: „BBK), moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 [1]Kodeksu pracy w celu realizacji przez BBK procesu rekrutacji, prowadzonego na dane stanowisko, a w przypadku zawarcia umowy o pracę - także w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę.

  Wyrażam zgodę na zachowanie i późniejsze przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale nr KRS: 0000015349, moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej, dla celów przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko.

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami:
   
  Klauzula informacyjna dla kandydatów
  ubiegających się o zatrudnienie w BBK S.A. z siedzibą w Kowalach
  w zakresie ochrony danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel. 58 762 20 20,adres e-mail [email protected] (dalej: ,,BBK”).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

   a)w zakresie kategorii danych wymaganych art. 221 § 1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji;

  b)na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);

  c)w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a) – b ) powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy BBK, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych BBK, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji.
  2. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację.
  3. Podanie i umożliwienie BBK przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 221 Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów: (i) okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody także do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora.
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
  7. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (tj. w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 221 Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych osobowych.