Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu:
- przeprowadzenia rekrutacji,
- udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o., ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice, www.engie-elektromontaz.pl
b)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
c)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
d)Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
e)Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
f)Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
h)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
i)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
j)podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
Miejsce publikacji lub sposób udostępnienia: na stronie internetowej przy ogłoszeniu o pracę.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Dyrektor kontraktów

ENGIE ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. O firmie

 • pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 21 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Dyrektor
top

Firma ENGIE Elektromontaż wykonująca instalacje elektryczne i niskoprądowe dla budownictwa oraz przemysłu zatrudni:

Dyrektor kontraktów
Miejsce pracy: siedziba główna w Gliwicach lub oddział w Bydgoszczy lub w innych miejscach na terenie Polski gdzie planowane jest otwarcie oddziału firmy (woj. Małopolska, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze, Łódzkie, Pomorskie).

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie kontraktami od fazy pozyskania do ich realizacji,
 • monitoring rynku usług elektromontażowych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania ofert i negocjacji techniczno-handlowych,
 • organizacja i zarządzanie procesami realizacji kontraktów,
 • kontrola poprawności oraz optymalizacja rozwiązań technicznych,
 • organizacja dostaw materiałów, urządzeń, sprzętu i podwykonawców,
 • nadzór nad organizacją pracy pracowników i podwykonawców na budowach,
 • kontrola i raportowanie wyników finansowych kontraktów, zgodności z budżetami, harmonogramem i wymaganiami umów,
 • dbałość o wizerunek firmy i budowanie relacji z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – inż. elektryk, automatyk lub pokrewny,
 • doświadczenie w branży na podobnym stanowisku,
 • znajomość rynku usług elektromontażowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu,
 • umowę o pracę,
 • samochód służbowy oraz niezbędne narzędzia pracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • kartę multisport,
 • opiekę medyczną,
 • pracę w stabilnej firmie o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

bottom

Firma ENGIE Elektromontaż wykonująca instalacje elektryczne i niskoprądowe dla budownictwa oraz przemysłu zatrudni:

Dyrektor kontraktów
Miejsce pracy: siedziba główna w Gliwicach lub oddział w Bydgoszczy lub w innych miejscach na terenie Polski gdzie planowane jest otwarcie oddziału firmy (woj. Małopolska, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze, Łódzkie, Pomorskie).

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie kontraktami od fazy pozyskania do ich realizacji,
 • monitoring rynku usług elektromontażowych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania ofert i negocjacji techniczno-handlowych,
 • organizacja i zarządzanie procesami realizacji kontraktów,
 • kontrola poprawności oraz optymalizacja rozwiązań technicznych,
 • organizacja dostaw materiałów, urządzeń, sprzętu i podwykonawców,
 • nadzór nad organizacją pracy pracowników i podwykonawców na budowach,
 • kontrola i raportowanie wyników finansowych kontraktów, zgodności z budżetami, harmonogramem i wymaganiami umów,
 • dbałość o wizerunek firmy i budowanie relacji z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – inż. elektryk, automatyk lub pokrewny,
 • doświadczenie w branży na podobnym stanowisku,
 • znajomość rynku usług elektromontażowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu,
 • umowę o pracę,
 • samochód służbowy oraz niezbędne narzędzia pracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne,
 • kartę multisport,
 • opiekę medyczną,
 • pracę w stabilnej firmie o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne