Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Dyrektor Kontraktu (budowa infrastrukturalna)

Trakcja S.A.

 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor, menedżer
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

Trakcja S.A.

Palisadowa 20/22

Bielany

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Reprezentowanie Spółki przed inwestorem i osobami przez niego wskazanymi oraz przedstawicielami właściwych urzędów podczas realizacji całego kontraktu.

 • Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania.

 • Nadzór nad planowaniem kontraktu, tworzeniem budżetu i harmonogramu jego realizacji.

 • Kontrolowanie i przestrzeganie harmonogramu robót i budżetu kontraktowego.

 • Nadzór nad prawidłową realizacją robót, zgodnie z obowiązującymi standardami i przewidzianym budżetem.

 • Opracowywanie rozwiązań pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych.

 • Analiza warunków kontraktowych i realizacji kontraktu pod kątem możliwości roszczeń finansowych i terminowych oraz zmian umowy z Zamawiającym.

 • Poszukiwanie i dobór podwykonawców, dostawców materiałów i usług ukierunkowane na osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości kontraktu.

 • Współpraca z pozostałymi działami Spółki przy realizacji Kontraktu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowana specjalność drogowa.

 • Pełnienie w ciągu ostatnich 10 lat funkcji Kierownika Projektu (Kontraktu)/Przedstawiciela Wykonawcy - realizacja minimum 3 zamówień/umów na roboty budowlane obejmujące swoim zakresem rozbiórki oraz etap projektowy i budowę lub przebudowę dróg klasy co najmniej Z o wartości co najmniej 50 mln zł brutto każda.

 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności drogowej bez ograniczeń.

 • Znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel i MS Project – poziom średnio-zawansowany

 • Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 • Umiejętność delegowania zadań, asertywność, dobra organizacja pracy.

To oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 • Pracę przy inspirujących i różnorodnych projektach.

 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy zgodnie z preferencjami pracownika.

 • Prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia całej rodziny.

 • Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, bony okolicznościowe, dofinansowanie sportu i edukacji w ramach Kafeterii).

 • Szkolenia branżowe i współpraca z ekspertami.

 • Nagroda finansowa za polecenie pracownika w wysokości min. 1000 zł brutto.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • kafeteryjny system wyboru benefitów

 • zniżki na przejazdy kolejowe

Trakcja S.A.

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Przewiń do profilu firmy