Ta oferta pracy jest nieaktualna od 74 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Logistyki

 • świętokrzyskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 8 - 10 tys. zł brutto
 • 07.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  MB Recycling to grupa kapitałowa firm , zajmujących się zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE), oświetlenia oraz baterii. Wyróżnia nas innowacyjność, wysoka jakość, doświadczenie i wyspecjalizowana kadra ponad 200 pracowników, zatrudnionych w 3 zakładach przetwarzania oraz 4 bazach przeładunkowych. Dzięki systematycznemu rozwojowi, MB Recycling posiada status jednego z największych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce.

  W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością, firma poszukuje ambitnego pracownika na stanowisko Dyrektora Logistyki, który stworzy ambitny zespół współpracowników oraz zbuduje profesjonalne zaplecze logistyczne spółki.
  Dyrektor Logistyki
  Wynagrodzenie: 8 - 10 tys. zł

  Główne zadania:

  • kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi i efektywne funkcjonowanie w obszarze logistyki firmy (transport, gospodarka magazynowa, łańcuch dostaw),
  • odpowiedzialność za wskaźniki logistyczne oraz tworzenie i zarządzanie budżetem,
  • optymalizacja procesów logistycznych poprzez działania minimalizujące koszty operacyjne,
  • określanie priorytetów operacyjnych i finansowych oraz odpowiedzialność za realizację przyjętych celów,
  • tworzenie oraz rozliczanie systemów motywacyjnych,
  • prowadzenie negocjacji z dostawcami usług logistycznych,
  • zarządzanie polityką personalną, rozwój podległych pracowników, określanie standardów pracy, motywowanie oraz monitorowanie i rozliczanie efektów pracy podległych pracowników,
  • ścisła współpraca z innymi działami w firmie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań z obszaru logistyki.

  Profil Kandydata:

  • wykształcenie wyższe, (mile widziane kierunki związane z logistyką i/lub zarządzaniem),
  • min. 3 - letnie, poparte sukcesami doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze logistyki
  • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów w branży logistycznej,
  • znajomość i praktyczne stosowanie metod analizy kosztów i jakości w obszarze logistyki,
  • chęć inicjowania zmian - praktyczne doświadczenie w implementacji nowych rozwiązań i procesów w obszarze logistyki oraz wprowadzania usprawnień w istniejących procesach,
  • wysoko rozwinięte kompetencje menedżerskie i doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
  • zdolności komunikacyjne, umiejętność budowania relacji biznesowych i personalnych, doskonała organizacja czasu pracy,
  • bardzo dobre zdolności analityczne,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel,
  • znajomość procedur prawnych z zakresu logistyki,
  • czynne prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • stałe wynagrodzenie oraz premie,
  • atrakcyjną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • możliwość współtworzenia dynamicznego i rozwijającego się przedsiębiorstwa,
  • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  W PROCESIE REKRUTACJI
  w MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO informuję, iż:

  1. Administratorem danych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
   w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130,
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. uprawnienia określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymienionych w art. 22 ze znaczkiem 1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
  4. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku
   z dochodzeniem/obroną roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracownicy Administratora danych osobowych jak
   i podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi księgowo-kadrowe za pośrednictwem których Administrator danych osobowych organizuje proces rekrutacji,
  8. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Kontakt do Administratora danych: [email protected]

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W PROCESIE REKRUTACJI
  W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyrażając zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym w spółce MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa kandydaci proszeni są dołączyć do aplikacji poniższe adnotacje:

  1. W przypadku CV bez zdjęcia:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym innych danych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. W przypadku CV z udostępnieniem zdjęcia powinna być dołączona klauzula dodatkowa o brzmieniu:

  W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą
  w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZGODA KANDYDATA NA UDZIAŁ W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
  W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Natomiast w przypadku CV ze zdjęciem, dodatkowo

  W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonego przez zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Kontakt do Administratora danych: [email protected]

   

   

  Sporządził:                                                                                                         Zaakceptował:
  (data, podpis)                                                                                                     (data, podpis)
   
   
  …………………………………………                                                         ……………………………………….