Ta oferta pracy jest nieaktualna od 995 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu

 • dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 2015-05-06

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Dla naszego Klienta – Szpitala Powiatowego - poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu
Nr.ref.: POIIC/DMWZ/0515

Zakres zadań

Wiceprezes Zarządu prowadzi działania mające na celu realizację działalności statutowej Spółki przy jednoczesnym dążeniu do generowania pozytywnego wyniku finansowego.

Dyrektor ds. Medycznych odpowiedzialny jest za:

 • Kształtowanie oferty medycznej placówki
 • Organizację i funkcjonowanie komórek medycznych (zadaniowych i usługowych) oraz zgłaszanie projektów i wniosków w tym obszarze
 • Zarządzanie zespołem lekarskim i medycznym Szpitala
 • Standard i jakość świadczonych usług medycznych, świadczonych w Szpitalu
 • Gospodarkę lekiem prowadzoną w aptece oraz w oddziałach Szpitala
 • Negocjowanie i realizację umów o świadczenie usług medycznych na rzecz płatnika oraz innych podmiotów


Wymagania formalne

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej 8 lat stażu pracy w zawodzie lekarza,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia lub specjalizacja medyczna w zakresie organizacji ochrony zdrowia, lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych w zakresie zarządzania,wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych i/lub wiedza w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami pracowników,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • nie podleganie prawomocnie orzeczonym zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych.

Ponadto Kandydaci na to stanowisko powinni charakeryzować się:

 • świadomoścą biznesową,
 • umiejętnością efektywnej organizacji pracy własnej i podwładnych,
 • wysoką komunikatywnością, elastycznością w kontaktach z otoczeniem,
 • wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • umiejętnościami negocjacyjnymi,
 • inicjatywą, proaktywnym podejściem do obowiązków,
 • kreatywnością,
 • asertywnością.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z zaznaczeniem numeru referencyjnego na adres mailowy:

pos@bigram.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji poniższej klauzuli:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BIGRAM S.A. Personnel Consulting w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.