Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1209 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu

 • dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 06.05.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dla naszego Klienta – Szpitala Powiatowego - poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu
  Nr.ref.: POIIC/DMWZ/0515

  Zakres zadań

  Wiceprezes Zarządu prowadzi działania mające na celu realizację działalności statutowej Spółki przy jednoczesnym dążeniu do generowania pozytywnego wyniku finansowego.

  Dyrektor ds. Medycznych odpowiedzialny jest za:

  • Kształtowanie oferty medycznej placówki
  • Organizację i funkcjonowanie komórek medycznych (zadaniowych i usługowych) oraz zgłaszanie projektów i wniosków w tym obszarze
  • Zarządzanie zespołem lekarskim i medycznym Szpitala
  • Standard i jakość świadczonych usług medycznych, świadczonych w Szpitalu
  • Gospodarkę lekiem prowadzoną w aptece oraz w oddziałach Szpitala
  • Negocjowanie i realizację umów o świadczenie usług medycznych na rzecz płatnika oraz innych podmiotów


  Wymagania formalne

  • tytuł zawodowy lekarza,
  • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
  • co najmniej 8 lat stażu pracy w zawodzie lekarza,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia lub specjalizacja medyczna w zakresie organizacji ochrony zdrowia, lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych w zakresie zarządzania,wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych i/lub wiedza w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego,
  • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami pracowników,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • nie podleganie prawomocnie orzeczonym zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  • niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych.

  Ponadto Kandydaci na to stanowisko powinni charakeryzować się:

  • świadomoścą biznesową,
  • umiejętnością efektywnej organizacji pracy własnej i podwładnych,
  • wysoką komunikatywnością, elastycznością w kontaktach z otoczeniem,
  • wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
  • umiejętnościami negocjacyjnymi,
  • inicjatywą, proaktywnym podejściem do obowiązków,
  • kreatywnością,
  • asertywnością.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z zaznaczeniem numeru referencyjnego na adres mailowy:

  [email protected]

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

   

  Prosimy o załączenie do aplikacji poniższej klauzuli:

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BIGRAM S.A. Personnel Consulting w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.