Ta oferta pracy jest nieaktualna od 921 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu

 • dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 2015-05-06

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Dla naszego Klienta – Szpitala Powiatowego - poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Medyczny, Wiceprezes Zarządu
Nr.ref.: POIIC/DMWZ/0515

Zakres zadań

Wiceprezes Zarządu prowadzi działania mające na celu realizację działalności statutowej Spółki przy jednoczesnym dążeniu do generowania pozytywnego wyniku finansowego.

Dyrektor ds. Medycznych odpowiedzialny jest za:

 • Kształtowanie oferty medycznej placówki
 • Organizację i funkcjonowanie komórek medycznych (zadaniowych i usługowych) oraz zgłaszanie projektów i wniosków w tym obszarze
 • Zarządzanie zespołem lekarskim i medycznym Szpitala
 • Standard i jakość świadczonych usług medycznych, świadczonych w Szpitalu
 • Gospodarkę lekiem prowadzoną w aptece oraz w oddziałach Szpitala
 • Negocjowanie i realizację umów o świadczenie usług medycznych na rzecz płatnika oraz innych podmiotów


Wymagania formalne

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej 8 lat stażu pracy w zawodzie lekarza,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia lub specjalizacja medyczna w zakresie organizacji ochrony zdrowia, lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych w zakresie zarządzania,wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych i/lub wiedza w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami pracowników,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • nie podleganie prawomocnie orzeczonym zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych.

Ponadto Kandydaci na to stanowisko powinni charakeryzować się:

 • świadomoścą biznesową,
 • umiejętnością efektywnej organizacji pracy własnej i podwładnych,
 • wysoką komunikatywnością, elastycznością w kontaktach z otoczeniem,
 • wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • umiejętnościami negocjacyjnymi,
 • inicjatywą, proaktywnym podejściem do obowiązków,
 • kreatywnością,
 • asertywnością.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z zaznaczeniem numeru referencyjnego na adres mailowy:

pos@bigram.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji poniższej klauzuli:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BIGRAM S.A. Personnel Consulting w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby łatwiej szukać pracy.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

Niepoprawny link.

Zbyt wiele nieprawidłowych prób podania hasła. <span id="validationErrorTimerText">Spróbuj ponownie za <span id="validationErrorTimer">{0}</span> <span id="validationErrorTimerUnit">sekund</span>.</span>

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby łatwiej szukać pracy.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowany.

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się