Ta oferta pracy jest nieaktualna od 251 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Oddziału Detalicznego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Oddziału Detalicznego
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: RKO/110/0618

   Główne zadania:

  • zarządzanie podległymi pracownikami, dbałość o rozwój i skuteczne motywowanie pracowników do osiągania wyznaczonych celów (miesięcznych/kwartalnych/rocznych)
  • kierowanie i nadzór nad funkcjonowaniem placówki
  • odpowiedzialność za organizację pracy operacyjnej placówki
  • wspieranie pracowników w realizacji powierzonych zadań
  • realizacja celów biznesowych i finansowych
  • realizacja celów jakościowych
  • inicjowanie aktywności lokalnych wspierających wizerunek Banku oraz efektywnych biznesowo
  • dbanie o wysokie standardy obsługi klientów i budowanie pozycji rynkowej mBanku

  Masz to coś?

  • wykształcenie wyże (preferowane kierunki ekonomiczne)
  • 5 lat doświadczenia pracy w instytucji finansowej (w bezpośredniej współpracy z Klientem)
  • znajomość rynku kapitałowego i pieniężnego, sytuacji ekonomicznej, zagadnień makroekonomicznych
  • wiedza o rynku usług finansowych (rozmowa handlowa, negocjacje biznesowe)
  • praktyczna znajomość programu MS Office
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
  • otwartość i komunikatywność
  • umiejętność budowania relacji, udzielania informacji zwrotnej, aktywnego słuchania
  • empatia
  • mile widziane prawo jazdy kat B oraz znajomość oferty mBanku

  Nasza oferta:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w grupie Banku
  • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w kierunku menadżerskim 
  • współpracę z najlepszymi ekspertami na rynku bankowym
  • atrakcyjny pakiet socjalny oraz narzędzia niezbędne do pracy

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.