Oferta pracy

Dyrektor Oddziału Serwisowego (K/M)

Otis Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor

OTIS to największy producent dźwigów, schodów i chodników ruchomych oraz systemów transportu pionowego na świecie. Od ponad 160 lat z naszych urządzeń korzystają miliony osób. To dla naszych Klientów wciąż wyznaczamy standardy w branży, którą stworzyliśmy. Stawiamy na rozwój nowych technologii, nie zapominając o naszej tradycji i historii.

Dyrektor Oddziału Serwisowego (K/M)

Zadania na stanowisku:

 • Dbanie o wysoki poziom i jakość obsługi klienta, zgodny ze standardami firmy,
 • Kreowanie polityki handlowej regionu, w tym opieki nad kluczowymi klientami firmy,
 • Tworzenie strategii rozwoju, zarządzanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania oddziału,
 • Odpowiedzialność za zapewnienie najwyższej jakości usług serwisowych urządzeń,
 • Odpowiedzialność za wyniki sprzedaży w zakresie usług oferowanych przez firmę,
 • Odpowiedzialność za rachunek zysków i strat regionu (sprzedaż, EBIT, cash flow),
 • Kontrola kosztów bezpośrednich i pośrednich podległego regionu,
 • Odpowiedzialność za wdrażanie polityki personalnej (zatrudnianie, wyznaczenie celów, kontrolowanie, motywowanie, współpraca zespołowa na poziomie całego regionu),
 • Zarządzanie grupą podległych pracowników (ok.: 12 direct reports; ok. 60 osób cały zespół),
 • Dbałość o zachowanie najwyższych standardów pracy zgodnie z absolutami Otis: bezpieczeństwo, etyka, jakość.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w firmie o rozproszonej strukturze,
 • Doświadczenia w zarządzaniu rozporoszonymi zespołami pracowników, w tym kadrą menedżerską,
 • Wykształcenia wyższego, mile widziane MBA,
 • Popartego sukcesami doświadczenia zawodowego w obszarze sprzedaży usług,
 • Umiejętności budowania długofalowych relacji z kluczowymi klientami firmy,
 • Umiejętności strategicznego myślenia, kreowania rozwiązań i ich wdrażania,
 • Naturalnych predyspozycji lidera zespołu,
 • Umiejętności analitycznych, organizacji czasu pracy oraz operatywności,
 • Wysokiej kultury osobistej i umiejętności interpersonalnych,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego (poziom C1),
 • Prawa jazdy kat B i gotowości do podróży służbowych (10-20% czasu pracy).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie, która jest liderem w swojej branży,
 • Pakiet benefitów pozapłacowych (prywatną opiekę medyczną wraz z pakietem stomatologicznym, kartę sportową, karty przedpłacone na święta),
 • Dofinansowanie wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • Grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Możliwość dofinansowania do studiów,
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88".

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88,. zwana dalej „Administratorem”;
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: tel.: 22 60 79 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jeżeli wyrażono na to zgodę.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
 6. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. W celu uczestnictwa w procesie rekrutacji podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Ogłoszenie archiwalne