Miejsce pracy: Gdańsk
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: [email protected]; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: [email protected]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail:  [email protected]

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cavatina GW Sp. z o.o.

Dyrektor Operacyjny ds. Prawnych i Komercjalizacji w Oddziale Regionalnym

Cavatina GW Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  2 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes
Dyrektor Operacyjny ds. Prawnych i Komercjalizacji
w Oddziale Regionalnym
Miejsce pracy: Gdańsk

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park, a także Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Zadania:

 • osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za realizację strategii firmy w ramach oddziału regionalnego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu dotyczących inwestycji CAVATINA HOLDING we danym regionie
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Komercjalizacji w zakresie najmu powierzchni biurowych inwestycji CAVATINA HOLDING
 • budowanie relacji biznesowych z Klientami i Partnerami biznesowymi
 • wykonywanie analizy konkurencji
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur w ramach oddziału – obszar compliance
 • wsparcie dyrektora do spraw akwizycji nieruchomości w nabywaniu nieruchomości położonych w regionie
 • budowanie silnego wizerunku CAVATINA HOLDING na lokalnym rynku komercyjnym
 • wsparcie ekspansji i inwestycji CAVATINA HOLDING na podległym obszarze

Wymagania:

 • tytuł radcy prawnego – mile widziany
 • doświadczenie jako in-house lawyer – min. 3 lata – warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
 • konsekwencja i komunikatywność
 • umiejętność łatwego nawiązywania i budowania trwałych relacji

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników,

Benefity dla pracowników:

karta Multisport dla pracownika
i jego rodziny
pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
paczki
świąteczne
udział w szkoleniach
i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
darmowa nauka języków
imprezy
firmowe
wyjazdy
integracyjne
pyszna
kawa
atrakcyjne i komfortowe
biura

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park, a także Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Dyrektor Operacyjny ds. Prawnych i Komercjalizacji
w Oddziale RegionalnymNumer ref.: Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania:

 • osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za realizację strategii firmy w ramach oddziału regionalnego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu dotyczących inwestycji CAVATINA HOLDING we danym regionie
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Komercjalizacji w zakresie najmu powierzchni biurowych inwestycji CAVATINA HOLDING
 • budowanie relacji biznesowych z Klientami i Partnerami biznesowymi
 • wykonywanie analizy konkurencji
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur w ramach oddziału – obszar compliance
 • wsparcie dyrektora do spraw akwizycji nieruchomości w nabywaniu nieruchomości położonych w regionie
 • budowanie silnego wizerunku CAVATINA HOLDING na lokalnym rynku komercyjnym
 • wsparcie ekspansji i inwestycji CAVATINA HOLDING na podległym obszarze

Wymagania:

 • tytuł radcy prawnego – mile widziany
 • doświadczenie jako in-house lawyer – min. 3 lata – warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
 • konsekwencja i komunikatywność
 • umiejętność łatwego nawiązywania i budowania trwałych relacji

Benefity dla pracowników:

 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
 • paczki świąteczne
 • udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy firmowe
 • wyjazdy integracyjne
 • pyszna kawa
 • atrakcyjne i komfortowe biura

Oferujemy:

- ciekawą  pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,

- duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,

- konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,

- pakiet benefitów

- wsparcie ze strony pozostałych współpracowników,

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników,

Ogłoszenie archiwalne