Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MAKROCHEM S.A. z siedzibą w Lublinie (20-150) przy ul. Mariana Rapackiego 2, NIP: 712-32-40-544, REGON: 060741528, KRS: 0000378832.

Mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawach z zakresu ochrony danych kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

MAKROCHEM S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Jeżeli w przesyłanych na potrzeby rekrutacji dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na ich przetwarzanie.

We wszystkich przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mogą to Państwo uczynić kontaktując się z nami w sposób wskazany powyżej.

Poza wskazanymi powyżej przypadkami Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w celu realizacji naszego, jako spółki, prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:

 1. ochronę mienia – w tym celu wykorzystujemy monitoring wizyjny – może się bowiem zdarzyć, że przebywając na naszym terenie np. w związku z rozmową rekrutacyjną zostanie utrwalony Państwa wizerunek. Dane z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że będą stanowiły dowód w postępowaniu karnym albo w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy poweźmiemy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas czas ich przechowywania zostaje przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 2. archiwizację dowodów na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności z zakresu RODO – dane te będą przetwarzane do momentu upływu terminów wskazanych w przepisach prawa, w czasie trwania których można żądać od nas wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy, które wspierają nas w realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.

Dane osobowe mogą być także udostępnione organom państwowym, gdy przepisy prawne nakładają na nas taki obowiązek.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      usunięcia danych osobowych;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

6)      wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG, nie podlegają też profilowaniu.

MAKROchem SA

Dyrektor operacyjny spółki transportowej

MAKROchem SAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • łódzkie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 29 lip 2020
 • Pełny etat
 • Dyrektor
top

Makrochem S.A.
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor operacyjny spółki transportowej
Miejsce pracy: Polska południowa 

Poszukiwane kompetencje:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim - zarządzanie spółką transportową, działem transportu lub prowadzenie własnej, dobrze prosperującej firmy transportowej (w tym zarządzanie kierowcami i flotą) – warunek konieczny,
 • bardzo dobra znajomość rynku transportu towarów w UE – warunek konieczny,
 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym – warunek konieczny,
 • praktyczna wiedza z zakresu organizacji transportu krajowego i międzynarodowego,
 • znajomość procesów operacyjnych zachodzących w spółce prowadzącej działalność transportową,
 • znajomość przepisów transportowych oraz zagadnień związanych z czasem pracy kierowców,
 • wykształcenie na kierunku transport, logistyka lub pokrewnym będzie dodatkowym atutem.

Znajomość języków obcych:

 • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym – warunek bardzo ważny,
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • organizacja spółki transportowej mająca na celu przygotowanie jej do działania w warunkach rynkowych,
 • zarządzanie flotą samochodową oraz podległymi kierowcami na trasach krajowych i międzynarodowych,
 • współpraca z obecnymi klientami oraz rozwój sprzedaży usług transportowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie od 15 000 brutto
 • Narzędzia niezbędne do świadczenia pracy, w tym służbowy telefon, laptop oraz samochód (możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych),
 • Możliwość częściowego dofinansowania do kursów językowych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji klikając przycisk Aplikuj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „MAKROCHEM” S.A. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora operacyjnego spółki transportowej MAKROchem S.A.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez „MAKROCHEM” S.A. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych oznacza, że zapoznali się Państwo z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przyjmują ją Państwo do wiadomości.

Makrochem S.A.
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor operacyjny spółki transportowej
Miejsce pracy: Polska południowa 

Poszukiwane kompetencje:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim - zarządzanie spółką transportową, działem transportu lub prowadzenie własnej, dobrze prosperującej firmy transportowej (w tym zarządzanie kierowcami i flotą) – warunek konieczny,
 • bardzo dobra znajomość rynku transportu towarów w UE – warunek konieczny,
 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym – warunek konieczny,
 • praktyczna wiedza z zakresu organizacji transportu krajowego i międzynarodowego,
 • znajomość procesów operacyjnych zachodzących w spółce prowadzącej działalność transportową,
 • znajomość przepisów transportowych oraz zagadnień związanych z czasem pracy kierowców,
 • wykształcenie na kierunku transport, logistyka lub pokrewnym będzie dodatkowym atutem.

Znajomość języków obcych:

 • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym – warunek bardzo ważny,
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • organizacja spółki transportowej mająca na celu przygotowanie jej do działania w warunkach rynkowych,
 • zarządzanie flotą samochodową oraz podległymi kierowcami na trasach krajowych i międzynarodowych,
 • współpraca z obecnymi klientami oraz rozwój sprzedaży usług transportowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie od 15 000 brutto
 • Narzędzia niezbędne do świadczenia pracy, w tym służbowy telefon, laptop oraz samochód (możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych),
 • Możliwość częściowego dofinansowania do kursów językowych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji klikając przycisk Aplikuj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „MAKROCHEM” S.A. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora operacyjnego spółki transportowej MAKROchem S.A.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez „MAKROCHEM” S.A. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych oznacza, że zapoznali się Państwo z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przyjmują ją Państwo do wiadomości.

Ogłoszenie archiwalne