Oferta pracy

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Dyrektor PCI Protolab

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Teofila Lenartowicza 4

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczności studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Dyrektor PCI Protolab
Miejsce pracy: Rzeszów
 • Budowanie i nawiązywanie relacji z firmami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu w Województwie Podkarpackim w celu integrowania i rozwijania Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów oraz jego interesariuszy.
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia i budżetu w ramach opracowanej strategii dla PCI ProtoLab.
 • Wdrażanie strategii dla PCI Protolab, które obejmie wsparcie i nadzorowanie liderów projektów/działów oraz bieżącą jej aktualizację, ukierunkowane na:
  • rozwijanie kultury współpracy i wspólnego uczenia się pomiędzy interesariuszami ekosystemu,
  • organizowanie projektów kreujących i rozwijających młodych liderów oraz szkoleń, warsztatów i wydarzeń dedykowanych studentom, doktorantom i uczniom ostatnich lat szkół średnich,
  • analizowanie i rozwiązywanie problemów pochodzących z przemysłu za pomocą organizowanych przez PCI ProtoLab hackathonów, w szczególności w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego,
  • koordynowanie procesu eksperymentowania, szybkiego prototypowania, modelowania i walidacji pomysłów na rynkach docelowych, z udziałem przestrzeni i pracowników PCI ProtoLab oraz lokalnych laboratoriów, warsztatów, partnerów i instytucji otoczenia biznesu,
  • prowadzenie procesu pre-inkubacji dla zespołów projektowych,
  • stworzenie procesu, zasad i kryteriów przyznawania mikro-grantów we współpracy z zespołem PCI ProtoLab,
  • zorganizowanie projektu Founders School (Szkoły biznesu dla twórców spin-offów i startupów),
  • realizowanie projektów ProtoCreativeLab: Space Exploration oraz ProtoCreativeLab: Medycyny, jako pilotaż do rozwoju strategicznych przestrzeni biznesowych po 2022 roku.
 • Nadzorowanie, współtworzenie i/lub aktualizacja procesów dla projektów strategicznych, za które odpowiedzialny będą podległe działy i zespoły.
 • Wykreowanie atrakcyjnego programu ambasadorów PCI (aktywnych i chętnych do pomocy oraz współpracy z PCI, wybranych uczestników jego projektów) i wartości dla jego członków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich (średniego i/lub wysokiego szczebla).
 • Doświadczenie w tworzeniu programów inkubacyjnych i/lub akceleracyjnych w firmach, organizacjach, uczelniach i/lub korporacjach technologicznych oraz współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami i/lub aniołami biznesu.
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym.
 • Umiejętność realizacji celów własnych i zapewnienie terminowej realizacji zadań przez pracowników zespołu.
 • Umiejętność podejmowania decyzji drogą konsultacji i angażowania interesariuszy oraz partnerów projektu.
 • Umiejętność tworzenia portfeli projektów innowacyjnych i ich zarządzanie.
 • Ukierunkowanie na rozwój talentów i inspirowanie innych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Myślenie strategiczne i analityczne.
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
 • Doświadczenie w tworzeniu programów inkubacyjnych i/lub akceleracyjnych w firmach, organizacjach, uczelniach i/lub korporacjach technologicznych oraz współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami i/lub aniołami biznesu.
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwijania programów edukacyjnych, grantowych, społecznych i/lub młodzieżowych.
 • Doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu startupów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 10 000 – 14 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!

Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczności studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Dyrektor PCI Protolab
 • Budowanie i nawiązywanie relacji z firmami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu w Województwie Podkarpackim w celu integrowania i rozwijania Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów oraz jego interesariuszy.
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia i budżetu w ramach opracowanej strategii dla PCI ProtoLab.
 • Wdrażanie strategii dla PCI Protolab, które obejmie wsparcie i nadzorowanie liderów projektów/działów oraz bieżącą jej aktualizację, ukierunkowane na:
  • rozwijanie kultury współpracy i wspólnego uczenia się pomiędzy interesariuszami ekosystemu,
  • organizowanie projektów kreujących i rozwijających młodych liderów oraz szkoleń, warsztatów i wydarzeń dedykowanych studentom, doktorantom i uczniom ostatnich lat szkół średnich,
  • analizowanie i rozwiązywanie problemów pochodzących z przemysłu za pomocą organizowanych przez PCI ProtoLab hackathonów, w szczególności w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego,
  • koordynowanie procesu eksperymentowania, szybkiego prototypowania, modelowania i walidacji pomysłów na rynkach docelowych, z udziałem przestrzeni i pracowników PCI ProtoLab oraz lokalnych laboratoriów, warsztatów, partnerów i instytucji otoczenia biznesu,
  • prowadzenie procesu pre-inkubacji dla zespołów projektowych,
  • stworzenie procesu, zasad i kryteriów przyznawania mikro-grantów we współpracy z zespołem PCI ProtoLab,
  • zorganizowanie projektu Founders School (Szkoły biznesu dla twórców spin-offów i startupów),
  • realizowanie projektów ProtoCreativeLab: Space Exploration oraz ProtoCreativeLab: Medycyny, jako pilotaż do rozwoju strategicznych przestrzeni biznesowych po 2022 roku.
 • Nadzorowanie, współtworzenie i/lub aktualizacja procesów dla projektów strategicznych, za które odpowiedzialny będą podległe działy i zespoły.
 • Wykreowanie atrakcyjnego programu ambasadorów PCI (aktywnych i chętnych do pomocy oraz współpracy z PCI, wybranych uczestników jego projektów) i wartości dla jego członków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich (średniego i/lub wysokiego szczebla).
 • Doświadczenie w tworzeniu programów inkubacyjnych i/lub akceleracyjnych w firmach, organizacjach, uczelniach i/lub korporacjach technologicznych oraz współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami i/lub aniołami biznesu.
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym.
 • Umiejętność realizacji celów własnych i zapewnienie terminowej realizacji zadań przez pracowników zespołu.
 • Umiejętność podejmowania decyzji drogą konsultacji i angażowania interesariuszy oraz partnerów projektu.
 • Umiejętność tworzenia portfeli projektów innowacyjnych i ich zarządzanie.
 • Ukierunkowanie na rozwój talentów i inspirowanie innych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Myślenie strategiczne i analityczne.
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
 • Doświadczenie w tworzeniu programów inkubacyjnych i/lub akceleracyjnych w firmach, organizacjach, uczelniach i/lub korporacjach technologicznych oraz współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami i/lub aniołami biznesu.
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwijania programów edukacyjnych, grantowych, społecznych i/lub młodzieżowych.
 • Doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu startupów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 10 000 – 14 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie archiwalne