Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Dyrektor Policealnej Szkoły Zawodowej Start

Policealna Szkoła Zawodowa StartO firmie

 • Kawęczyńska 36
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes

Policealna Szkoła Zawodowa Start

Kawęczyńska 36

Warszawa

Poszukiwany Dyrektor do Policealnej Szkoły Zawodowej Start w Warszawie.
Policealna Szkoła Start to dynamicznie rozwijająca się firma kształcąca na kierunkach pożądanych przez rynek pracy. Kształcimy głównie osoby z Ukrainy, Białorusi i Rosji, bo wierzymy, że migranci zarobkowi są kołem napędowym gospodarki.

Naszym celem jest podniesienie jakości świadczonych usług, dlatego codziennie zastanawiamy się co możemy zrobić lepiej. Szukamy osoby, która tak jak my wierzy, że edukacja może i powinna wyglądać lepiej i chce się stać częścią tych zmian.
 

Dyrektor Policealnej Szkoły Zawodowej Start

Opis stanowiska:

 • zarządzanie placówką oświatową,
 • podnoszenie jakości nauczania w placówce oświatowej,
 • reprezentowanie szkoły wobec uczniów i lokalnych władz administracyjnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły na zewnątrz,
 • opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania, planów zajęć edukacyjnych, planów realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, w tym systematyczne kontrole prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej,
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego, w tym regularna obserwacja zajęć i raportowanie Organowi Prowadzącemu o ich jakości,
 • przygotowywaniem i prowadzeniem posiedzeń Rady Pedagogicznej poświęconych np. klasyfikacji uczniów,
 • opracowywanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej śródrocznych oraz rocznych analiz wyników nauczania
 • organizacja egzaminów zewnętrznych zgodnie z procedurą określoną przez CKE,
 • zarządzanie kadrą nauczycielską i wspieranie nauczycieli w realizacji ich działań
 • kreowanie rozwiązań usprawniających proces dydaktyczny,
 • realizacja planu rozwoju działalności edukacyjnej firmy,
 • przedstawianie Organowi Prowadzącemu szkołę spostrzeżeń i wniosków dotyczących organizacji dydaktycznej pracy szkoły, zmierzającej do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy nauczyciela i zakupów pomocy dydaktycznych w szkole.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – wymagane,
 • doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową – wymagane,
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela (mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą),
 • znajomość przepisów oświatowych,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • dyspozycyjność, elastyczność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • dobra organizacja i umiejętność budowania pozytywnych relacji, współpracy w zespole,
 • wysokie kompetencje interpersonalne i menadżerskie,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie podnoszącej jakość świadczonych usług,
 • umowę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, w tym dofinansowania do kursów i studiów podyplomowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy