Oferta pracy
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Marbet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie." Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W MARBET W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Marbet Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy, prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Marbet Sp. z o.o.” Administratorem Danych przetwarzanych w ramach rekrutacji jest Marbet Sp. z o.o., ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała ([email protected], tel. +48 33 8127184), jako Pracodawca. Inspektor Ochrony Danych. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: Marbet Sp. z o.o. ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała, e-mail: [email protected] Cel i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1. Podanie innych danych zostanie uznane jako zgoda na ich przetwarzanie2. Dane będą przetwarzanie w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3. Zgody te mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. 1 Art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 2 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, dla danych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO; 3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych. Okres przechowywania danych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zgody na wykorzystywane danych dla przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych; przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Produkcji

MARBET Sp. z o.o.O firmie

 • śląskie

  śląskie
 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 19 sie 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor

Twój zakres obowiązków

 • operacyjne zarządzanie wydziałami produkcyjnymi firmy;

 • współudział w opracowywaniu strategii rozwoju firmy, planów i ich realizacja;

 • rozwijanie nowoczesnych standardów zarządzania procesami produkcyjnymi i podległymi strukturami;

 • nadzór nad optymalizacją procesów oraz jakością i wydajnością obszarów produkcyjnych;

 • wyznaczanie celów dla podległych obszarów produkcyjnych;

 • inicjowanie działań i projektów dotyczących optymalizacji kosztów;

 • nadzór nad pracą podległego personelu (kierowników, liderów);

 • nadzór nad zapisami i raportowanie (wyniki produkcyjne, wyniki jakościowe, poziom odpadu, stan zatrudnienia);

 • bliska współpraca z pozostałymi działami w firmie: sprzedaż, zakupy, logistyka, technologia.

 • raportowanie do Zarządu Spółki.

Nasze wymagania

 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zakładzie produkcyjnym;

 • wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, dodatkowym atutem będą studia podyplomowe w kierunku zarządzania przedsiębiorstwem;

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 • umiejętność planowania i zarządzania procesami produkcji;

 • doświadczenie w organizacji pracy i zarządzaniu podległym zespołem;

 • znajomość narzędzi do optymalizacji produkcji oraz umiejętność ich wdrażania – Lean Manufacturing;

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych;

 • umiejętność samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia;

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity;

 • niezbędne narzędzia pracy.

MARBET Sp. z o.o.

Firma produkcyjna z ponad 40-letnią tradycją, działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i mebli, poszukuje Kandydatów na stanowisko: Dyrektor Produkcji.

Przewiń do profilu firmy

Osoby zainteresowane niniejszym stanowiskiem prosimy o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, tj. CV i przesłanie ich za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wpisując: Dyrektor Produkcji.

Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Miejsce pracy

Czechowice-Dziedzice / Bielsko-Biała