Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. K. K. Baczyńskiego 1/2 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected] 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu przesłania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu przesłania. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przesłania. 

Dyrektor Regionalny Sprzedaży

Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o.O firmie

 • wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 15 dni
  do: 19 cze 2020
 • Umowa zlecenie, Umowa agencyjna
 • Dyrektor/Prezes

Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o.

Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. (PIO) to firma służąca fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie uzyskania  najwyższych świadczeń za szkody majątkowe i osobowe. PIO współpracuje z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego i likwidacji szkód. Misją Polskiego Instytutu Odszkodowań jest propagowanie wiedzy o prawach osób ubezpieczonych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w innych okolicznościach. PIO zajmuje się dochodzeniem roszczeń: od Towarzystw Ubezpieczeniowych  z polis OC sprawców wypadków  np. komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy (w tym również z powodu chorób zawodowych) oraz w wyniku błędu medycznego, w wyniku utraty lub zniszczenia mienia, od Towarzystw Ubezpieczeń na Życie, pobrania w zakresie opłat likwidacyjnych lub świadczeń wykupu polisolokaty, od banków w zakresie proporcjonalnego zwrotu kosztu udzielonego kredytu konsumenckiego oraz w zakresie pomocy frankowiczom.

Dyrektor Regionalny Sprzedaży

Zakres obowiązków:

 • Budowa grupy sprzedażowej,
 • Zarządzanie zespołem oraz zapewnienie realizacji zakładanych planów sprzedażowych,
 • Planowanie i koordynacja działań podległego zespołu,
 • Inicjowanie i wspieranie działań dotyczących pozyskiwania klientów i agentów,
 • Wdrażanie standardów obsługi klienta na poziomie podległego zespołu,
 • Bieżące monitorowanie osiąganych przez nich efektów,
 • Zwiększanie motywacji w podległym zespole oraz rozwijanie kompetencji
  zespołu sprzedażowego.

Wymagania:

 • Doświadczenie w aktywnym budowaniu sieci sprzedaży,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem sprzedaży w branży odszkodowawczej, 
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Rozwinięte umiejętności managerskie w zakresie zarządzania zespołem pracowników,
 • Silna orientacja na realizację zadań i osiąganie założonych celów,
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem.

Oferujemy:

 • Bardzo wysokie wynagrodzenie,
 • Cotygodniowe rozliczenie,
 • Programy motywacyjne,
 • Przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony kancelarii,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się, prestiżowym sektorze usług, odszkodowawczych, i roszczeń majątkowych,
 • Pakiet szkoleń przygotowujących do pracy na opisywanym stanowisku pracy (podstawowych, oraz dodatkowych),
 • Stałą współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub działalność gospodarczą,
 • Rozwój osobisty,
 • Zaliczki na poczet prowizji dla sieci sprzedaży przy szkodach powyżej 50000,00 zł. do 1500 zł. brutto.


Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. (PIO) to firma służąca fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie uzyskania  najwyższych świadczeń za szkody majątkowe i osobowe. PIO współpracuje z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego i likwidacji szkód. Misją Polskiego Instytutu Odszkodowań jest propagowanie wiedzy o prawach osób ubezpieczonych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w innych okolicznościach. PIO zajmuje się dochodzeniem roszczeń: od Towarzystw Ubezpieczeniowych  z polis OC sprawców wypadków  np. komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy (w tym również z powodu chorób zawodowych) oraz w wyniku błędu medycznego, w wyniku utraty lub zniszczenia mienia, od Towarzystw Ubezpieczeń na Życie, pobrania w zakresie opłat likwidacyjnych lub świadczeń wykupu polisolokaty, od banków w zakresie proporcjonalnego zwrotu kosztu udzielonego kredytu konsumenckiego oraz w zakresie pomocy frankowiczom.

Dyrektor Regionalny Sprzedaży

Zakres obowiązków:

 • Budowa grupy sprzedażowej,
 • Zarządzanie zespołem oraz zapewnienie realizacji zakładanych planów sprzedażowych,
 • Planowanie i koordynacja działań podległego zespołu,
 • Inicjowanie i wspieranie działań dotyczących pozyskiwania klientów i agentów,
 • Wdrażanie standardów obsługi klienta na poziomie podległego zespołu,
 • Bieżące monitorowanie osiąganych przez nich efektów,
 • Zwiększanie motywacji w podległym zespole oraz rozwijanie kompetencji
  zespołu sprzedażowego.

Wymagania:

 • Doświadczenie w aktywnym budowaniu sieci sprzedaży,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem sprzedaży w branży odszkodowawczej, 
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Rozwinięte umiejętności managerskie w zakresie zarządzania zespołem pracowników,
 • Silna orientacja na realizację zadań i osiąganie założonych celów,
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem.
2 - 4 lat

Oferujemy:

 • Bardzo wysokie wynagrodzenie,
 • Cotygodniowe rozliczenie,
 • Programy motywacyjne,
 • Przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony kancelarii,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się, prestiżowym sektorze usług, odszkodowawczych, i roszczeń majątkowych,
 • Pakiet szkoleń przygotowujących do pracy na opisywanym stanowisku pracy (podstawowych, oraz dodatkowych),
 • Stałą współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub działalność gospodarczą,
 • Rozwój osobisty,
 • Zaliczki na poczet prowizji dla sieci sprzedaży przy szkodach powyżej 50000,00 zł. do 1500 zł. brutto.

Ogłoszenie archiwalne