Dyrektor Regionalny

 • warmińsko-mazurskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 2019-08-21
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-09-20)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWA sp. z o.o.

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która zapewnia współpracującym Partnerom możliwość osiągnięcia finansowej niezależności oraz zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń na rynku ubezpieczeń. Współpracujemy z siecią biur sprzedaży, które oferują produkty ubezpieczeniowe większości Towarzystw Ubezpieczeniowych na terenie całego kraju.

  Bogata oferta produktowa Polskiej Grupy Ubezpieczeniowej oraz silne relacje z wiodącymi na rynku polskim Towarzystwami Ubezpieczeniowymi to gwarancja uczestnictwa naszych Partnerów w rynku ubezpieczeń na nieograniczoną skalę.

  Dyrektor Regionalny

  GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

  • Rekrutacja kandydatów na pośredników ubezpieczeniowych,
  • Nadzór nad zespołem pośredników ubezpieczeniowych,
  • Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań sprzedażowych,
  • Inspirowanie i koordynacja działań sprzedażowych i marketingowych,
  • Nadzór i realizacja polityki szkoleniowej spółki,
  • Monitorowanie procesów sprzedażowych.

  OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

  • Wykształcenia minimum średniego.
  • Wysokiej kultury osobistej i zdolności interpersonalnych,
  • Praktycznej znajomości narzędzi motywowania i rozwoju podległego zespołu pośredników,
  • Obsługi komputerowych programów biurowych /przede wszystkim MS Office/,
  • Znajomości rynku ubezpieczeniowego,
  • Potwierdzenia odbycia szkolenia i zdania egzaminu dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne KNF lub zezwolenia PUNU
  • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania siecią sprzedaży,
  • Ukierunkowania na realizację zadań i osiągania założonych celów,
  • Gotowości do pracy w terenie,
  • Prawa jazdy kat. B.

  OFERUJEMY

  • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
  • Samodzielność w działaniu w danym regionie.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Odrowąża 15 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected].
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 120 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 120 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected].

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.