Dyrektor Sklepu - Stażysta/ka

 • dolnośląskie
 • Praktykant/Stażysta
 • Pełny etat
 • 2019-08-09
 • Ważna jeszcze 15 dni (do 2019-09-08)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  logo
  top
  Dyrektor Sklepu - Stażysta/ka
  Miejsce pracy: cała Polska

  Opis stanowiska:

  Przygotowanie do objęcia funkcji Dyrektora Sklepu poprzez współpracę z Dyrektorem Sklepu w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków związanych z:

  • budowaniem wizerunku oraz realizacją strategii handlowej firmy na lokalnym rynku
  • zapewnieniem funkcjonowania sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami firmy
  • realizowaniem celów sprzedaży oraz zapewnieniem prawidłowego, dostosowanego do sprzedaży poziomu i struktury zapasu
  • zarządzaniem personelem sklepu poprzez: rekrutację, motywowanie, rozwój wiedzy i umiejętności
  • zawieraniem umów w ramach udzielonych pełnomocnictw

  Wymagania:

  • gotowość do zmiany miejsca zamieszkania na terenie całej Polski - warunek konieczny
  • wykształcenie średnie, wyższe będzie dodatkowym atutem
  • minimum 2 lata doświadczenia na takim samym lub pokrewnym stanowisku
  • bardzo dobra znajomość MS Office
  • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz planistyczne

  Zapewnimy Ci:

  • pracę w miłej i twórczej atmosferze
  • możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń
  • przejrzyste zasady zatrudniania i wynagradzania
  • możliwość wyboru interesujących świadczeń dodatkowych
  • prywatną opiekę medyczną


  • System premiowy oparty na wynikach
  • Rozszerzony pakiet opieki medycznej
   – jak VIP
  • Dofinansowanie do karty sportowej
  • Programy rozwojowe
  • Platforma kafeteryjna
  • Ubezpieczenie NNW
   i na życie
  • Dofinansowanie
   do wypoczynku
  • Pożyczki mieszkaniowe
  • Wsparcie z Funduszu Socjalnego
   w przypadkach losowych i nielosowych
  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

  Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.