Oferta pracy

Dyrektor Sprzedaży ds. Klientów Strategicznych – sprzedaż rozwiązań korporacyjnych

ICAN InstitueO firmie

ICAN Institue

aleja Niepodległości 18

Warszawa

ICAN Institute prowadzi unikalną w skali Europy Środkowej i Wschodniej działalność, dostarczając praktyczną i aktualną wiedzę biznesową ułatwiającą menedżerom i przedsiębiorcom osiąganie sukcesów. Jesteśmy wydawcą „ICAN Management Review” i jedynym w Europie przedstawicielem „MIT Sloan Management Review”, jak również twórcą polskiej edycji „Harvard Business Review” (2003-2020). Aby ułatwić liderom realizację celów zawodowych, stworzyliśmy ICAN Business Insight – serwis łączący wszystkie obszary naszych aktywności: wydawniczą, konsultingowe, szkoleniowe, badawcze oraz eventowe.

Od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy misję wspierania polskich przedsiębiorców i menedżerów, dostarczając im sprawdzoną wiedzę w zakresie m.in. strategii, przywództwa, zarządzania i sprzedaży. Współpracujemy z najlepszymi na świecie ośrodkami naukowo-badawczymi, tj. Harvard Business School, Stanford University, Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego, Columbia Business School oraz Rotman School of Management.
Dyrektor Sprzedaży ds. Klientów Strategicznych – sprzedaż rozwiązań korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Budowanie strategii sprzedażowej oraz marketingowej– Działu sprzedaży projektów korporacyjnych do strategicznych klientów ICAN Institute i czynny udział w jej wdrożeniu (m.in. segmentacja klientów, rozwój baz danych etc.)
 • Kontrola realizacji wdrożonej strategii oraz ocena efektywności w odniesieniu do wyników sprzedaży
 • Rekrutacja i zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż do klientów strategicznych, w tym podejmowanie działań zapewniających realizację założonych planów sprzedażowych;
 • Podejmowanie działań rozwojowych (coaching, mentoring, warsztaty) zespołu
 • Tworzenie indywidualnych planów dla pracowników działu, kontrolowanie ich realizacji i wyników sprzedaży
 • Prowadzenie negocjacji handlowych, ustalanie warunków współpracy z klientami, nadzór nad przygotowywaniem ofert handlowych, sporządzaniem umów i dokumentów handlowych
 • Nadzór nad obsługą handlową klientów
 • Bezpośrednie raportowanie bieżącej aktywności handlowej oraz wyników przed Zarządem spółki
 • Identyfikacja oraz rozwój nowych możliwości biznesowych - czynne nawiązywanie relacji z nowymi klientami (generowanie new business)
 • Dbanie o dobre relacje pomiędzy przedstawicielami działu a wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami biznesowymi
 • Odpowiedzialność za badanie rynku i monitoring działań konkurencji
 • Wyznaczanie strategii cenowej i produktowej
 • Udział w tworzeniu materiałów marketingowych i reklamowych
 • Ścisła i bieżąca współpraca z Zarządem Spółki

Wymagania:

 • Min. 5 lat doświadczenia w sprzedaży doradczej oraz zarządzaniu zespołem sprzedaży
 • Min. 5 lat doświadczenia w obszarze doradztwa biznesowego, organizacyjnego, HR
 • Znajomość rynku szkoleniowego, konsultingowego, wydawniczego- mile widziane
 • Doświadczenie w sprzedaży złożonych usług B2B, pozycjonowanych wysoko cenowo – mile widziane
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zespołem z przykładami sukcesów
 • Znajomość aktualnych nowoczesnych metod sprzedaży doradczej
 • Umiejętność pracy w systemie OKR, efektywnego wyznaczania celów
 • Dyspozycyjność i nastawienie na elastyczne godziny pracy – możliwe spotkania poza siedzibą Spółki i praca w systemie projektowym
 • Praca w systemie Salesforce – dodatkowy atut
 • Wykształcenie wyższe
 • Biegła znajomość języka angielskiego (min. C1)
 • Asertywność, zdyscyplinowanie i łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność efektywnego zarządzania niepewnością i budowania synergii w zespole
 • Kompetencje w zakresie prowadzenia coachingu rozwojowego zespołu

Oferujemy:

 • Możliwość unikatowego rozwoju zawodowego w zespole doświadczonych ekspertów z branży
 • Praca z kluczowymi klientami na rynku polskim i międzynarodowym
 • Możliwość realnego wpływu na kształtowanie polityki marketingowej oraz sprzedażowej firmy
 • Dostęp do wiedzy najlepszych ekspertów biznesowych oraz międzynarodowych narzędzi stosowanych przez liderów branży
 • Stałe miesięczne wynagrodzenie + atrakcyjny system prowizyjny
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii oraz planów marketingowych i sprzedażowych
 • Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i wszelkich eventach biznesowych organizowanych przez ICAN Institute (IMR, MIT Sloan)

To jak? Masz odwagę zrobić krok w stronę fantastycznej kariery?

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy