drEryk S.A.

Dyrektor Sprzedaży

drEryk S.A.O firmie

drEryk S.A.

Wadowicka 6

Kraków

Tworzymy produkty dla branży medycznej. Szukamy szefa zespołu sprzedającego aplikację w modelu hybrydowym (licencja + SaaS), z której korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce oraz systemy medyczne umożliwiające m. in. wgląd w dokumentację medyczną czy zdalną rehabilitację i opiekę.
 
Lubisz pracę z Klientami i Partnerami? Masz doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą poparte sukcesami? Umiesz obserwować trendy, analizować dane i wyciągać wnioski?
 
Aplikuj do nas!
Dyrektor Sprzedaży
Miejsce pracy: Kraków

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y:

 • Zarządzanie sprzedażą produktów w różnych kanałach sprzedaży;
 • Udział w tworzeniu strategii sprzedaży i marketingu, a następnie ich realizacja;
 • Tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację;
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy;
 • Odpowiedzialność za proces negocjacji, przygotowywania ofert i prezentacji oraz spotkań z potencjalnymi Klientami;
 • Raportowanie wyników oraz realizacji założeń przyjętej strategii handlowej;
 • Bieżące monitorowanie efektywności sprzedaży i zespołu oraz działań związanych z utrzymaniem Klienta;
 • Analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży/nowych kanałów sprzedaży oraz działań konkurencji;
 • Inicjowanie nowych projektów handlowych, mających na celu rozwój sprzedaży oraz nadzór i wspieranie ich realizacji;
 • Wdrażanie nowych produktów, kanałów dystrybucji;
 • Reprezentowanie Działu Sprzedaży w kontaktach z Klientami, Partnerami i Kadrą Zarządzającą;
 • Zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w obszarze sprzedaży;
 • Ścisła współpraca z Zarządem.

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, popartego sukcesami;
 • Doświadczenie w zarządzaniu różnymi kanałami sprzedaży;
 • Wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem;
 • Umiejętność planowania i zarządzania procesami sprzedażowymi;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu;
 • Myślenie strategiczne - nastawienie na biznes i cel;
 • Umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków;
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne;
 • Otwartość na częste wyjazdy.

CO W ZAMIAN:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport;
 • Naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawa + bonus zależny od wyników);
 • Samochód służbowy.

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

 
Prosimy o zawarcie w treści dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) jest spółka drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków (KRS: 0000680603).
 
Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.”
 
Jednocześnie informujemy, że:
 • podstawę prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO),
 • administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest drEryk S.A., Wadowicka 6, 30-415 Kraków,
 • administrator przekazuje informacje o danych osobowych lub ich kategoriach podmiotom z Grupy Silvermedia oraz wykonującym obsługę kadrową,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji,
 • mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeśli przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Tworzymy produkty dla branży medycznej. Szukamy szefa zespołu sprzedającego aplikację w modelu hybrydowym (licencja + SaaS), z której korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce oraz systemy medyczne umożliwiające m. in. wgląd w dokumentację medyczną czy zdalną rehabilitację i opiekę.
 
Lubisz pracę z Klientami i Partnerami? Masz doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą poparte sukcesami? Umiesz obserwować trendy, analizować dane i wyciągać wnioski?
 
Aplikuj do nas!
Dyrektor Sprzedaży

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y:

 • Zarządzanie sprzedażą produktów w różnych kanałach sprzedaży;
 • Udział w tworzeniu strategii sprzedaży i marketingu, a następnie ich realizacja;
 • Tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację;
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy;
 • Odpowiedzialność za proces negocjacji, przygotowywania ofert i prezentacji oraz spotkań z potencjalnymi Klientami;
 • Raportowanie wyników oraz realizacji założeń przyjętej strategii handlowej;
 • Bieżące monitorowanie efektywności sprzedaży i zespołu oraz działań związanych z utrzymaniem Klienta;
 • Analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży/nowych kanałów sprzedaży oraz działań konkurencji;
 • Inicjowanie nowych projektów handlowych, mających na celu rozwój sprzedaży oraz nadzór i wspieranie ich realizacji;
 • Wdrażanie nowych produktów, kanałów dystrybucji;
 • Reprezentowanie Działu Sprzedaży w kontaktach z Klientami, Partnerami i Kadrą Zarządzającą;
 • Zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w obszarze sprzedaży;
 • Ścisła współpraca z Zarządem.

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, popartego sukcesami;
 • Doświadczenie w zarządzaniu różnymi kanałami sprzedaży;
 • Wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem;
 • Umiejętność planowania i zarządzania procesami sprzedażowymi;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu;
 • Myślenie strategiczne - nastawienie na biznes i cel;
 • Umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków;
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne;
 • Otwartość na częste wyjazdy.

CO W ZAMIAN:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport;
 • Naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawa + bonus zależny od wyników);
 • Samochód służbowy.
 
Prosimy o zawarcie w treści dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) jest spółka drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków (KRS: 0000680603).
 
Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.”
 
Jednocześnie informujemy, że:
 • podstawę prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO),
 • administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest drEryk S.A., Wadowicka 6, 30-415 Kraków,
 • administrator przekazuje informacje o danych osobowych lub ich kategoriach podmiotom z Grupy Silvermedia oraz wykonującym obsługę kadrową,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji,
 • mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeśli przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Ogłoszenie archiwalne