Oferta pracy

Dyrektor Sprzedaży

HuaPolO firmie

 • lubuskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Dyrektor
HUAPOL Specjalizujemy się w realizacji mikroinstalacji i budowie farm fotowoltaicznych, utrzymaniu sieci, budowie infrastruktury i dostarczaniu usług telekomunikacyjnych i energetycznych.
DYREKTOR SPRZEDAŻYNumer ref.: Nr ref. DS 08/20

Do zaoferowania mamy:

 • objęcie strategicznej dla organizacji pozycji, w której otrzymasz samodzielność
 • możliwość realizowania własnych pomysłów i strategii sprzedażowych
 • zdobycie doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe bonusy w postaci comiesięcznych premii uzależnionych od wyników sprzedażowych
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o współpracy B2B
 • samochód służbowy oraz wszelkie niezbędne narzędzia pracy
 • wsparcie marketingowo – produktowe na każdym z etapów realizacji zadań
 • wspaniałą atmosferę w ambitnym i zmotywowanym Zespole

Zadania na stanowisku:

 • udział w planowaniu i budowaniu struktury działu
 • inicjowanie i podejmowanie decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedażowych
 • wspieranie zespołu na każdym etapie sprzedaży by efekty z miesiąca na miesiąc były większe
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klienta
 • dbanie o dobry wizerunek pracodawcy
 • analiza efektywności zrealizowanych celów i zadań
 • monitoring rynku i konkurencji
 • ścisłą współpraca z zarządem firmy oraz działami firmy
 • we wtorki chcemy razem pracować w centrali, a w pozostałe dni chcemy by Dyrektor działał w terenie

Wymagane kompetencje i kwalifikacje:

 • minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym/dyrektorskim – warunek konieczny!
 • rozwinięte kompetencje managerskie: zarządzanie zespołem, czasem i zadaniami
 • udokumentowane wyniki sprzedażowe oraz doświadczenie w pracy z zespołem sprzedażowym
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizowaniu strategii handlowej
 • zdolności analityczne, negocjacyjne i interpersonalne, a także wysoką kulturę osobistą
 • umiejętność wyznaczania celów dla podwładnych oraz nadzór nad ich realizacją
 • odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość do odbywania podróży służbowych

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży fotowoltaiki.

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli:

„Będąc świadomym swoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), jak również z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) (dalej „UODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."
 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huapol Telekom Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042Warszawa (KRS 0000618646).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa;

4) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez okres dwóch lat lub do momentu wycofania zgody na Pani/Pana wniosek;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przez jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO;

8) Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a z pozostałym zakresie dobrowolne;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w tym i przyszłych procesach rekrutacji.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy