Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Sprzedaży – Rynki Zagraniczne

 • Dobczyce, Kraków, małopolskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wawel SA to znany i ceniony lider branży
  słodyczy w Polsce, notowany na Giełdzie
  Papierów Wartościowych. Od 100 lat tworzymy produkty, które są obecnie dostępne
  w 40 krajach na pięciu kontynentach.


  Dzięki naszym Pracownikom, z sukcesem łączymy tradycję, pasję do zmian, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i doskonałą atmosferę. W Wawelu
  oferujemy nie tylko świetne słodycze i przyjemność
  z ich jedzenia, ale chcemy też czynić prawdziwe dobro i włączać w nie innych! Dlatego też tworzymy
  naturalne, innowacyjne słodycze oraz angażujemy
  się społecznie. Dołącz do nas, czyń z nami dobrze!

  Dyrektor Sprzedaży –
  Rynki Zagraniczne
  Miejsce pracy: Dobczyce – Małopolska, cały Świat

  Obowiązki:

  • zarządzanie pracą podległego zespołu Menadżerów Rozwoju Sprzedaży (5 osób)
  • aktywne pozyskiwanie nowych Partnerów biznesowych i nawiązywanie długotrwałej współpracy
  • inicjowanie, wdrażanie i koordynacja projektów marketingowych i trade marketingowych w zarządzanym obszarze
  • opracowywanie strategicznych planów promocyjnych i sprzedażowych
  • odpowiedzialność za realizację budżetów
  • monitorowanie sytuacji rynkowej i działań konkurencji
  • realizacja celów strategicznych i budowa pozytywnego wizerunku Firmy
  • egzekucja ustaleń kontraktowych w sieciach KA (przy współpracy z Sales Force i firmami zewnętrznymi)
  • raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Sprzedaży

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek związany z obszarem pracy
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przez min 2 lata (w tym zarządzanie Zespołem)
  • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu Kluczowych Klientów (negocjacje, wyniki sprzedażowe, kontrola kosztów)
  • umiejętność poruszania się w środowisku komputerowym
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

  a przede wszystkim:

  • entuzjazm
  • kreatywność
  • otwartość na innowacje i niestandardowe metody pracy

  Firma oferuje:

  • kreatywną i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, obecnej na Giełdzie Papierów Wartościowych
  • profesjonalne narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań (w tym samochód służbowy)
  • system szkoleń i profesjonalną ścieżkę rozwoju zawodowego powiązaną z osiąganymi wynikami (w tym możliwość doskonalenia języków obcych)
  • dodatkowy benefity: rodzinny pakiet medyczny, dofinansowanie karty multisport, świąteczne świadczenia pieniężne, dofinansowanie wypoczynku i paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
  • możliwość korzystania z ubezpieczeń na życie na atrakcyjnych warunkach
  • dostęp do platformy lunchingowej, dzięki której codziennie możesz zamówić obiad w atrakcyjnej cenie, prosto do biura
  • pyszną kawę i słodycze – codziennie :)

   

   

   

   

   

  Wawel S.A. z siedzibą (30-520) Kraków przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154 [Wawel S.A.], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wawel S.A.

  2. Z wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Wawel S.A. pod adresem email: [email protected]

  3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią RODO, przy zastrzeżeniu odpowiednich postanowień prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanych na podstawie art.88 RODO.

  4. Klikając w przycisk “Wyślij” zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Wawel S.A. danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  5. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z Wawel S.A. pod adresem email: [email protected]

  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z realizacją aktualnego procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę to także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła/wyraził Pani/Pan wysyłając nam swoje dokumenty aplikacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Wawel S.A. może przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonych przez Wawel S.A. rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Wawel S.A. polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-mail na adres: [email protected], jednak pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

  8. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz - jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę - to także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy. 

  10. Ponadto Pani/Pana dane osobowe Wawel S.A. może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia tych roszczeń.

  11. Klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Wawel S.A. danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Wawel S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Pani/Panu, prosimy o nie umieszczanie ich w Pani/Pana dokumentach.

  12. Wyrażone przez Panią/Pana zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: [email protected], co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.