Dyrektor szkoły i przedszkola

Fundacja Familijny Poznań O firmie

 • Wrocław

  dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Dyrektor/Prezes

Organizacja Pożytku Publicznego, która od 2001 roku pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń zawodowych, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, utworzyła kilkaset placówek oświatowych i opiekuńczych na terenie 7 województw.

Dyrektor szkoły i przedszkola

Miejsce pracy: Wrocław

Region: dolnośląskie

Opis stanowiska

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora będzie zarządzanie  publicznym przedszkolem i szkołą podstawową we Wrocławiu oraz: 

 • rekrutacja nauczycieli i zarządzanie kadrą pedagogiczną,
 • nadzór nad pracownikami szkoły/przedszkola,
 • planowanie pracy szkoły/przedszkola,
 • realizacja koncepcji pracy szkoły/przedszkola,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej szkoły/przedszkola,
 • nadzór nad dokumentacją administracyjną szkoły/przedszkola,
 • odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy szkoły/przedszkola, 
 • reprezentowanie szkoły/przedszkola.

Wymagania

 • do rekrutacji może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach i rodzajach publicznych placówek
  ( Dz. U. 2009 Nr 184, późn. 1436, z późn. zm.), 
 • znajomość prawa oświatowego,
 • kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz Internetu,
 • wysokie zdolności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pełną wyzwań prace w profesjonalnym i dynamicznym zespole,
 • pracę w ogólnopolskiej organizacji specjalizującej się w obszarze edukacji,
 • możliwość korzystania z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację m.in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Gdańsku.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego opis przebiegu pracy zawodowej, a w szczególności informacje na temat stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Organizacja Pożytku Publicznego, która od 2001 roku pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń zawodowych, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, utworzyła kilkaset placówek oświatowych i opiekuńczych na terenie 7 województw.

Dyrektor szkoły i przedszkola

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora będzie zarządzanie  publicznym przedszkolem i szkołą podstawową we Wrocławiu oraz: 

 • rekrutacja nauczycieli i zarządzanie kadrą pedagogiczną,
 • nadzór nad pracownikami szkoły/przedszkola,
 • planowanie pracy szkoły/przedszkola,
 • realizacja koncepcji pracy szkoły/przedszkola,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej szkoły/przedszkola,
 • nadzór nad dokumentacją administracyjną szkoły/przedszkola,
 • odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy szkoły/przedszkola, 
 • reprezentowanie szkoły/przedszkola.
 • do rekrutacji może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach i rodzajach publicznych placówek
  ( Dz. U. 2009 Nr 184, późn. 1436, z późn. zm.), 
 • znajomość prawa oświatowego,
 • kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz Internetu,
 • wysokie zdolności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pełną wyzwań prace w profesjonalnym i dynamicznym zespole,
 • pracę w ogólnopolskiej organizacji specjalizującej się w obszarze edukacji,
 • możliwość korzystania z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację m.in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Gdańsku.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego opis przebiegu pracy zawodowej, a w szczególności informacje na temat stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy