Oferta pracy

Dyrektor Zakładu

PKP Intercity S.A. O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który uruchamia ok. 380 pociągów dziennie. Łączy centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Zatrudnia 8,5 tys. pracowników w całym kraju.

Dyrektor Zakładu


Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksowe zarządzanie pracą zakładu poprzez planowanie, nadzorowanie oraz weryfikowanie wykonania zadań, budżetów i planów,
 • realizowanie zadań wyznaczonych przez Zarząd Spółki poprzez kaskadowanie zadań operacyjnych na podległe jednostki,
 • formułowanie celów oraz nadzór nad ich realizacją poprzez podległą kadrą kierowniczą oraz jednostki,
 • operacyjne zarządzanie procesami przewozowymi oraz eksploatacyjnymi w ramach pracy zakładu,
 • przekształcanie planów strategicznych na inicjatywy operacyjne,
 • przeprowadzanie zmian organizacyjnych w zakładzie,
 • nadzór nad pracą i działalnością Zakładu poprzez akceptowanie i opiniowanie pism oraz określanie kierunków działań, a także poprzez podejmowanie decyzji w zakresie przyznanych przez Zarząd Spółki pełnomocnictw,
 • wnioskowanie i przygotowywanie projektów zmian organizacyjnych w zakładzie,
 • wnioskowanie zmian w zakresie strategii rozwoju przewozów pasażerskich,
 • inicjowanie wdrażania usprawnień technicznych pozwalających na lepszą organizację procesu pracy,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych,
 • prowadzenie polityki kadrowej w podległych zespołach,
 • nadzór nad właściwym wykorzystaniem środków finansowych przyznanych w ramach budżetu kosztów
 • współpracę ze Spółkami z Grupy PKP i innymi przedsiębiorstwami w zakresie działań realizowanych przez Zakład,
 • współpracę ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Zakładu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - mile widziane kierunki:  zzl, ekonomia, zarządzanie,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość zagadnień przewozowych i handlowych,
 • znajomość zagadnień eksploatacyjnych i taborowych,
 • wiedza z zakresu przepisów prawa pracy,
 • wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie
 • umiejętność działania w sposób opanowany i konsekwentny w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność poszukiwania oraz wdrażania nowych rozwiązań i strategii,
 • operatywność i dynamizm w działaniu,
 • pro aktywne podejście do pracy,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu rozproszonym zespołem.

Oferujemy:

 • pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją, dofinansowanie do karty sportowej oraz opieki medycznej, dopłaty do wczasów,
 • pracę na odpowiedzialnym i strategicznym stanowisku,
 • możliwość rozwoju, ciągłego poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji,
 • możliwość uczestniczenia w rozwoju i budowaniu strategii Spółki.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected], tel.: +48 22 474 21 15.  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ponadto Państwa dane PKP Intercity może przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO np. w zakresie oczekiwań wysokości wynagrodzenia, możliwego terminu rozpoczęcia zatrudnienia, doprecyzowania rodzaju i poziomu kwalifikacji zawodowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 6 miesięcy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 26.07.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy