Treść klauzuli informacyjnej
 
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Brin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 18/639 w Warszawie, kod pocztowy 03-126, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714108, NIP 5242849718, REGON: 369305699
 
Ponadto, informujemy, że:
 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również danych dotyczących zdrowia oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-mail: [email protected] .
 2. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą/będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
 6. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zrealizowania ww. celu.

Dyrektor zarządzający

POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓWO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW

Aleje Racławickie 8

Lublin

Znasz się na rozwoju biznesu i sprzedaży?
Potrafisz pracować niezależnie i nadzorować?
Posiadasz zdolności przywódcze i interpersonalne?
Jeśli tak to zapoznaj się z naszą ofertą i aplikuj do pracy!

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Miejsce pracy: Lublin

Zakres odpowiedzialności:

 • Koordynacja działań Spółki, zarządzanie i nadzorowanie działalności firmy
 • Kształtowanie strategii rozwoju firmy
 • Nadzór nad realizacją projektów
 • Zarządzanie operacyjne obszarami ekonomiczno-finansowymi
 • Nadzór nad obszarami techniczno-inwestycyjnymi i administracyjno - organizacyjnymi Spółki
 • Realizacja celów biznesowych, nawiązywanie kontaktów handlowych
 • Budżetowanie oraz nadzór nad jego realizacją w podległych obszarach
 • Organizacja procesów, standardów i metod działania
 • Ciągłe udoskonalanie procesów, modeli działania, poszukiwanie szans biznesowych
 • Czynny udział w rozbudowie autorskich narzędzi i systemów technologicznych wykorzystywanych przez firmę
 • Zarządzanie i nadzór nad pracą podległych zespołów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe)
 • Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku zarządczym
 • Proaktywność i orientacja na rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność oceny ryzyka oraz odwaga w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmach technologicznych
 • Doświadczenie w obszarach związanych z działalnością badawczo – rozwojową i wdrożeniową

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej firmie
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach, kursach
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • Prywatną opiekę medyczną i pakiet socjalny
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Przedstawienie wizji kandydata dotyczącej Jego/Jej działalności w naszej firmie (np. krótka prezentacja w PowerPoint)
 • Referencje w postaci listu rekomendacyjnego lub kontaktu do osoby mogącej polecić kandydata

Prosimy o zawarcie pod dokumentem CV podpisanej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Brin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ceramicznej 18/639 (kod pocztowy: 03-126 Warszawa), w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 
Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”
Znasz się na rozwoju biznesu i sprzedaży?
Potrafisz pracować niezależnie i nadzorować?
Posiadasz zdolności przywódcze i interpersonalne?
Jeśli tak to zapoznaj się z naszą ofertą i aplikuj do pracy!

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Zakres odpowiedzialności:

 • Koordynacja działań Spółki, zarządzanie i nadzorowanie działalności firmy
 • Kształtowanie strategii rozwoju firmy
 • Nadzór nad realizacją projektów
 • Zarządzanie operacyjne obszarami ekonomiczno-finansowymi
 • Nadzór nad obszarami techniczno-inwestycyjnymi i administracyjno - organizacyjnymi Spółki
 • Realizacja celów biznesowych, nawiązywanie kontaktów handlowych
 • Budżetowanie oraz nadzór nad jego realizacją w podległych obszarach
 • Organizacja procesów, standardów i metod działania
 • Ciągłe udoskonalanie procesów, modeli działania, poszukiwanie szans biznesowych
 • Czynny udział w rozbudowie autorskich narzędzi i systemów technologicznych wykorzystywanych przez firmę
 • Zarządzanie i nadzór nad pracą podległych zespołów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe)
 • Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku zarządczym
 • Proaktywność i orientacja na rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność oceny ryzyka oraz odwaga w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmach technologicznych
 • Doświadczenie w obszarach związanych z działalnością badawczo – rozwojową i wdrożeniową

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej firmie
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w warsztatach, kursach
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • Prywatną opiekę medyczną i pakiet socjalny
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Przedstawienie wizji kandydata dotyczącej Jego/Jej działalności w naszej firmie (np. krótka prezentacja w PowerPoint)
 • Referencje w postaci listu rekomendacyjnego lub kontaktu do osoby mogącej polecić kandydata

Prosimy o zawarcie pod dokumentem CV podpisanej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Brin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ceramicznej 18/639 (kod pocztowy: 03-126 Warszawa), w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 
Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”

Ogłoszenie archiwalne