Oferta pracy
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA" z siedzibą w: Barkowska 167C, 43-346 Bielsko-Biała (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor zarządzający

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"

  • śląskie

    śląskie
  • ważna jeszcze 20 dni
    do: 17 gru 2022
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • dyrektor
  • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

zaprasza do aplikowania na stanowisko:

DYREKTOR zakładu leczniczego Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Nasze wymagania

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

- co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie pracy w instytucji zajmującej się pomocą dzieciom i młodzieży i/lub

rodzinom i/lub osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- znajomość problematyki organizacji i zarządzania zakładem leczniczym

z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących podmiotu leczniczego,

- umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność budowania pozytywnych relacji

międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów, wypracowywania kompromisów,

- zarządzania ludźmi, delegowania zadań, asertywność.

To oferujemy

II. Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę w prężnie działającej organizacji pozarządowej,

- nowe wyzwania i rozwój zawodowy,

- praca w zespole ludzi, dla których ważny jest drugi człowiek,

- elastyczny czas pracy.

III. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko dyrektora Katolickiego Ośrodka

Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”,

- CV,

- dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności

do czynności prawnych,

- oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu pełnienia funkcji

kierowniczych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą,

- oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na

Tle Seksualnym,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

- w biurze Fundacji (Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c)

- lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

- lub - pocztą na adres: Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”,

43- 346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c (decyduje data wpływu dokumentów do

Fundacji).

V. Przetwarzanie danych

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych będzie Fundacja

Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Dane osobowe przetwarzana

będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z pkt IV 5 Polityki

transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych, która obowiązuje w

Fundacji od 25 maja 2018 r. Osobom aplikującym przysługuje prawo do informacji o

przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do

sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody, prawo do skargi.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Na rekrutację składają się 3 etapy:

- etap pierwszy - selekcji wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia

wymogów, przeprowadzona w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń,

- etap drugi, do którego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymogi wskazane

w ogłoszeniu – pisemne przedstawienie koncepcji zarządzania i możliwości dalszego

rozwoju Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”,

- etap trzeci, do którego zostaną zaproszeni wybrani kandydaci - rozmowa

kwalifikacyjna.

2. Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.

3. Kontakt: [email protected], tel. 33 487 67 39, 665 020 609