Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyspozytor Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. O firmie

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Działu Technicznego i CARGO
na stanowisko:

Dyspozytor Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie: 

 • stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń oraz systemów funkcjonujących w terminalach pasażerskich
 • zapewnienie ciągłości eksploatacji ww. urządzeń oraz systemów
 • umiejętne zarządzanie eksploatacją terminali poprzez systemy sterowania i nadzoru
 • samodzielne usuwanie usterek niecierpiących zwłoki
 • w przypadku wystąpienia awarii dysponowanie do ich usunięcia służb portu lotniczego lub podmiotów zewnętrznych
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, AUTOMATYKA, elektronika, inteligentne instalacje elektryczne, zarządzanie obiektami, wentylacja – klimatyzacja)
 • znajomość zagadnień związanych z systemem BAS (Building Automation System) - instalacje utrzymania komfortu, zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i chłodu, nadzór instalacji technicznych, wind itp.
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość obsługi systemu BMS (Building Management Systems)
 • doświadczenie na stanowisku technicznym
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia SEP I Grupa „E” do 15 kV
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym (w formacie PDF) za pomocą przycisku APLIKUJ.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy