Ta oferta pracy jest nieaktualna od 133 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyspozytor Logistyczny z językiem niemieckim

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-01-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  CTL Logistics

  poszukuje osoby na stanowisko:

  DYSPOZYTOR LOGISTYCZNY
  Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM


  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Opis stanowiska:

  • Monitoring każdego ogniwa w procesie logistycznym, diagnozowanie odchyleń i ich skutków.
  • Podejmowanie decyzji planistyczno – operacyjnych  (na bazie zdiagnozowanych odchyleń).
  • Bieżąca komunikacja z pracownikami pozostałych sekcji i przeciwdziałanie skutkom negatywnych odchyleń.
  • Bieżąca komunikacja  z klientami oraz podwykonawcami (działy załadunkowe, rozładunkowe, ekspedycje, przewoźnicy, podwykonawcy usług manewrowych, agenci graniczni, dyspozytorzy  kolejowi, dyżurni na stacjach).
  • Awizacje dla załadowców, rozładowców, ekspedycji, podwykonawców, innych przewoźników (krajowych i zagranicznych), agentów granicznych.
  • Uzupełnianie danych w systemach informatycznych.

  Wymagania:

  • Znajomość języka niemieckiego.
  • Wykształcenie: minimum średnie.
  • Dokładność i umiejętność organizacji pracy.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów, szybkiego i trafnego podejmowania decyzji – praca pod presją czasu.
  • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
  • Doświadczenie  w zakresie logistyki, transportu, obsługi klienta korporacyjnego.
  • Odpowiedzialność.
  • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu.
  • Kreatywność i odporność na stres.
  • Dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym (24/7).
  • Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office w stopniu dobrym.

  Oferujemy:

  • Konkurencyjny system wynagrodzeń.
  • Szkolenia i ciągły rozwój.
  • Pracę w dużej organizacji.
  • Atrakcyjny pakiet socjalny.
  • Opiekę medyczną LuxMed.

  Aplikacje prosimy kierować za pomocą „aplikuj teraz”.

   

  Klauzula informacyjna 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio (I) CTL Logistics, (II) CTL Maczki Bór albo (III) CTL Service zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego.

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres email: [email protected]

   3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  a) Prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (obowiązek prawny wynikający z art. 221 Kodeksu pracy)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – w przypadku ewentualnych roszczeń)

  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

  b) Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

  c) Przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy CTL

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia oraz doradztwa personalnego, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto-jeżeli wyrażą na to Państwo odrębną zgodę - odbiorcami Państwa danych mogą być pozostałe Spółki z Grupy CTL.

  5. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę CTL , administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka CTL Logistics Sp. z o.o.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę CTL - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 1 roku.
  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych;
  b) prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. (zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email: [email protected] ); 
  c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  8.Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych dodatkowych (wykraczających poza wskazany wyżej zakres) jest dobrowolne.

  9. Klikając „Aplikuj” zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa).