Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Dyspozytor Ruchu

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Antoniego Słonimskiego 1a

Wrocław

Jesteśmy liderem w obszarze czystej energii.

Dostarczamy klientom energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 9 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach, a 62% energii elektrycznej wytwarzamy bez emisji CO2. W 2016 roku nasze łączne przychody wyniosły 3,6 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie NASDAQ w Helsinkach

Dyspozytor Ruchu
Miejsce pracy: Wrocław
Job ID: 11089

Twoja rola

Jako Dyspozytor Ruchu będziesz odpowiedzialna/y za prowadzenie ruchu sieciowego dla zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw ciepła, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania ciepłem dostarczanym do sieci ciepłowniczej, wynikające z przepisów branżowych, programu pracy sieci ciepłowniczej i zawartych umów sprzedaży ciepła oraz:

 • koordynacja i sterowanie bieżącą pracą pracy źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych Wrocławia, Częstochowy i Płocka
 • ustalanie zakresu i trybu działań technicznych w zależności od przyczyny i obszaru wystąpienia awarii, ocena zagrożeń oraz nadzór technologiczny nad usuwaniem awarii sieciowych
 • koordynacja obsługi reklamacji odbiorców, zlecania usuwania usterek i awarii węzłów, obsługa pogotowia ciepłowniczego 993
 • współpraca z wewnętrznymi działami Fortum oraz z firmami zewnętrznymi i partnerami biznesowymi
 • prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego, monitoring i analiza danych

Nasza oferta

Dajemy Ci możliwość uczestniczenia wykonawczo w procesie nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, dzięki temu będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie. Będziesz miał możliwość pracy w zespole działającym na rzecz kilku lokalizacji w Polsce. Dajemy Ci możliwość pracy w bardzo doświadczonym zespole i pełne zaplecze szkoleń i wsparcia stanowiskowego.

Twoje kwalifikacje

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane wyższe energetyka cieplna, elektroenergetyka)
 • minimum 5- letnie doświadczenie w obszarze eksploatacji systemów ciepłowniczych
 • bardzo dobra znajomość procedur i przepisów obowiązujących w procesie dystrybucji oraz zagadnień technicznych związanych z prowadzeniem i eksploatacją cieci cieplnej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana)
 • bardzo dobra znajomość programów branżowych GIS, MS Office i in.
 • wysoka odporność na stres, opanowanie, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, zdyscyplinowanie, podzielność uwagi, komunikatywność
 • uprawnienia SEP E2 i D2
Zainteresowany /-a?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do nas swojego CV za pośrednictwem narzędzia on-line. Tylko aplikacje przesłane za pośrednictwem narzędzia on-line będą rozpatrywane. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Krzysztof Pluta: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanego powszechnie jako RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033402, NIP 118-16-06-467.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj:

https://www.fortum.pl/polityka-prywatnosci-kandydaci-do-pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor Ruchu."

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jesteśmy liderem w obszarze czystej energii.

Dostarczamy klientom energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 9 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach, a 62% energii elektrycznej wytwarzamy bez emisji CO2. W 2016 roku nasze łączne przychody wyniosły 3,6 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie NASDAQ w Helsinkach

Dyspozytor RuchuNumer ref.: Job ID: 11089

Twoja rola

Jako Dyspozytor Ruchu będziesz odpowiedzialna/y za prowadzenie ruchu sieciowego dla zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw ciepła, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania ciepłem dostarczanym do sieci ciepłowniczej, wynikające z przepisów branżowych, programu pracy sieci ciepłowniczej i zawartych umów sprzedaży ciepła oraz:

 • koordynacja i sterowanie bieżącą pracą pracy źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych Wrocławia, Częstochowy i Płocka
 • ustalanie zakresu i trybu działań technicznych w zależności od przyczyny i obszaru wystąpienia awarii, ocena zagrożeń oraz nadzór technologiczny nad usuwaniem awarii sieciowych
 • koordynacja obsługi reklamacji odbiorców, zlecania usuwania usterek i awarii węzłów, obsługa pogotowia ciepłowniczego 993
 • współpraca z wewnętrznymi działami Fortum oraz z firmami zewnętrznymi i partnerami biznesowymi
 • prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego, monitoring i analiza danych

Nasza oferta

Dajemy Ci możliwość uczestniczenia wykonawczo w procesie nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, dzięki temu będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie. Będziesz miał możliwość pracy w zespole działającym na rzecz kilku lokalizacji w Polsce. Dajemy Ci możliwość pracy w bardzo doświadczonym zespole i pełne zaplecze szkoleń i wsparcia stanowiskowego.

Twoje kwalifikacje

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane wyższe energetyka cieplna, elektroenergetyka)
 • minimum 5- letnie doświadczenie w obszarze eksploatacji systemów ciepłowniczych
 • bardzo dobra znajomość procedur i przepisów obowiązujących w procesie dystrybucji oraz zagadnień technicznych związanych z prowadzeniem i eksploatacją cieci cieplnej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana)
 • bardzo dobra znajomość programów branżowych GIS, MS Office i in.
 • wysoka odporność na stres, opanowanie, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, zdyscyplinowanie, podzielność uwagi, komunikatywność
 • uprawnienia SEP E2 i D2
Zainteresowany /-a?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do nas swojego CV za pośrednictwem narzędzia on-line. Tylko aplikacje przesłane za pośrednictwem narzędzia on-line będą rozpatrywane. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Krzysztof Pluta: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanego powszechnie jako RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033402, NIP 118-16-06-467.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj:

https://www.fortum.pl/polityka-prywatnosci-kandydaci-do-pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor Ruchu."

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ogłoszenie archiwalne