Oferta pracy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO - MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako:
„PAWO - MEN”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się PAWO - MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322. Kontakt z PAWO - MEN możliwy jest także pod adresem mailowym: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w PAWO - MEN i w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana kandydatury do pracy w Spółce, jak również ewentualnego podjęcia czynności niezbędnych dla nawiązania stosunku pracy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia. Niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji dane osobowe kandydata na pracownika to imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z treścią art. 221 1 Kodeksu Pracy). Wskazanie przez Panią/Pana innych niż w/w danych osobowych jest nieobowiązkowe oraz stanowi samodzielną decyzję kandydata do pracy w PAWO – MEN.
 3. PAWO - MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako: „PAWO - MEN”) nikomu nie przekazuje Pani/Pana danych uzyskanych na etapie rekrutacji;
 4. PAWO - MEN nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zgłoszenia rekrutacyjnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
 7. PAWO - MEN uzyskało Pani/Pana dane osobowe od eRecruitment Solutions sp. z o.o. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji rekrutacji i znajduje swe uzasadnienie w treści art. 221 Kodeksu Pracy.
PAWO-MEN Sp. z o.o. sp.k.

E-commerce Manager

PAWO-MEN Sp. z o.o. sp.k.O firmie

 • wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 15 lis 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Menedżer
top

PAWO to polska firma, która od ponad 27 lat zajmuje się kreowaniem wizerunku eleganckiego mężczyzny. Obecnie, w związku z dalszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy do swojego zespołu kandydatów i kandydatek na stanowisko:

E-commerce Manager

Kogo szukamy?

 • Osoby ze znajomością i umiejętnością wykorzystania narzędzi Google Analytics, Google AdWords, mechanizmów SEO/SEM oraz mediów społecznościowych.
 • Osoby z szerokim doświadczeniem w obszarze digital marketingu i sprzedaży e-commerce
 • Kogoś kto posiada kompetencje managerskie i projektowe - posiada umiejętność realizowania wielu projektów równocześnie oraz posiada odwagę w proponowaniu niestandardowych rozwiązań
 • Człowieka który zwiększy udział sprzedaży marki poprzez rozwój kanału e-commerce, proponując kierunki wzrostu i optymalizację
 • Osoby samodzielnej w realizacji działań, zorganizowanej, posiadającej umiejętności analityczne, posługującej się językiem angielskim na poziomie B2/C1
 • Kandydata który jest nastawiony na realizację ambitnych celów biznesowych

Jako e-commerce manager będziesz : 

 • Zarządzał sprzedażą we wszystkich kanałach e-commerce
 • Planował, koordynował realizację kampanii marketingowych w obszarze e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem Google Ads
 • Współtworzył, wdrażał strategię z zakresu SEO, zarządzał nowymi projektami z tego zakresu oraz rekomendował działania ulepszające
 • Stale analizował rynek, konkurencję i mierzył skuteczność podjętych działań
 • Raportował wyniki postępów wdrażania i rozwoju
 • Współpracował z dostawcami usług i partnerami firmy z zakresu prowadzonych działań

Ze swojej strony oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Stabilne miejsce zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku odzieżowym
 • Współudział w budowaniu oraz nadawaniu kierunku rozwoju dla nowego zespołu e-commerce marki PAWO w Pabianicach
 • Samodzielne stanowisko pracy z dużą swobodą działania
 • Pracę w firmie o jasnych i przejrzystych wartościach, które tworzą nasza kulturę organizacyjną
 • Program rabatów pracowniczych, prywatną opiekę zdrowotną oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Aplikuj!

PAWO to polska firma, która od ponad 27 lat zajmuje się kreowaniem wizerunku eleganckiego mężczyzny. Obecnie, w związku z dalszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy do swojego zespołu kandydatów i kandydatek na stanowisko:

E-commerce Manager

Kogo szukamy?

 • Osoby ze znajomością i umiejętnością wykorzystania narzędzi Google Analytics, Google AdWords, mechanizmów SEO/SEM oraz mediów społecznościowych.
 • Osoby z szerokim doświadczeniem w obszarze digital marketingu i sprzedaży e-commerce
 • Kogoś kto posiada kompetencje managerskie i projektowe - posiada umiejętność realizowania wielu projektów równocześnie oraz posiada odwagę w proponowaniu niestandardowych rozwiązań
 • Człowieka który zwiększy udział sprzedaży marki poprzez rozwój kanału e-commerce, proponując kierunki wzrostu i optymalizację
 • Osoby samodzielnej w realizacji działań, zorganizowanej, posiadającej umiejętności analityczne, posługującej się językiem angielskim na poziomie B2/C1
 • Kandydata który jest nastawiony na realizację ambitnych celów biznesowych

Jako e-commerce manager będziesz : 

 • Zarządzał sprzedażą we wszystkich kanałach e-commerce
 • Planował, koordynował realizację kampanii marketingowych w obszarze e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem Google Ads
 • Współtworzył, wdrażał strategię z zakresu SEO, zarządzał nowymi projektami z tego zakresu oraz rekomendował działania ulepszające
 • Stale analizował rynek, konkurencję i mierzył skuteczność podjętych działań
 • Raportował wyniki postępów wdrażania i rozwoju
 • Współpracował z dostawcami usług i partnerami firmy z zakresu prowadzonych działań

Ze swojej strony oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Stabilne miejsce zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku odzieżowym
 • Współudział w budowaniu oraz nadawaniu kierunku rozwoju dla nowego zespołu e-commerce marki PAWO w Pabianicach
 • Samodzielne stanowisko pracy z dużą swobodą działania
 • Pracę w firmie o jasnych i przejrzystych wartościach, które tworzą nasza kulturę organizacyjną
 • Program rabatów pracowniczych, prywatną opiekę zdrowotną oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Aplikuj!

Ogłoszenie archiwalne