Oferta pracy

Egzaminator Łukasiewicz – IMBiGS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 • warmińsko-mazurskie

  warmińsko-mazurskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca mobilna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów

Twój zakres obowiązków

 • Będziesz przeprowadzać egzaminy osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej

 • Będziesz egzaminatorem w dwuosobowej komisji, która będzie przeprowadzała egzamin dla grup liczących średnio 30 osób

 • Pracę będziesz wykonywać w systemie zadaniowym

Nasze wymagania

 • Lubisz pracować z ludźmi

 • Potrafisz szybko reagować na zmieniające się okoliczności

 • Masz co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: budownictwa, górnictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych lub górniczych, albo pokrewne

 • Masz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

 • Jesteś zorientowany w rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn roboczych i ich użytkowaniu

 • Nabyłeś uprawnienia operatora co najmniej jednej maszyny roboczej lub urządzenia

 • Dobry stan Twojego zdrowia jest potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 • Możesz uzyskać zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny (KRK)

To oferujemy

 • Samochód służbowy i inne narzędzia niezbędne do pracy

 • Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w maszynach roboczych, które zorganizujemy we współpracy z producentami maszyn i urządzeń

 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut powstał w 1951 roku jako instytut naukowo-badawczy resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Od tego czasu nieustannie poszerza zakres działania, angażuje się w prace naukowo-badawcze, prowadzi projekty krajowe i międzynarodowe oraz podejmuje efektywne formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Przewiń do profilu firmy

Poszukujemy egzaminatorów, którzy wesprą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej: Łukasiewicz – IMBIGS) w realizacji projektu strategicznego pn. „Jakość i bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń”. Jednym z elementów projektu jest podniesienie standardu jakości egzaminowania przyszłych operatorów maszyn roboczych i urządzeń technicznych w całej Polsce.

Maszyny robocze i urządzenia techniczne, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin przeprowadzany przez Łukasiewicz- IMBIGS. Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. Co roku wydajemy ok. ok. 50 000 nowych uprawnień.