Oferta pracy

EHS Manager (m/w)

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP Z O OO firmie

 • Gliwice, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
EHS Manager (m/w)Numer ref.: 1378097

Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się spełnieni, zmotywowani i silni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie przyjęcie faktycznej odpowiedzialności za kwestie zarządzania BHP i ochroną środowiska.

Nasze centra logistyczne mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności firmy Amazon — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

To właśnie do tego środowiska logistycznego potrzebujemy doświadczonego EHS Managera, który będzie pełnił kluczową rolę. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zarządzać ogólnymi normami w zakresie BHP, a także dążyć do ciągłej poprawy funkcjonalności i wydajności.

Twoje obowiązki:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zarządzać kluczowymi aspektami operacji: zarządzaniem ludźmi, wskaźnikami i usprawnieniami procesów. Zakres obowiązków obejmuje:

 • Zarządzanie pracą komórki BHP oraz obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
 • Nadzór nad realizacją wymogów prawnych i korporacyjnych BHP oraz środowiskowych na terenie zakładu i rekomendowanie działań służących poprawie poziomu bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie i realizacja projektów mających na celu budowanie kultury bezpieczeństwa i świadomości w tym obszarze u pracowników.
 • Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru i instytucjami zewnętrznymi.
 • Tworzenie strategii BHP, standaryzacja procesów i sprawowanie nadzoru we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakładzie.
 • Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i ochrony środowiska, zgodnie z wymogami prawnymi oraz przyjętymi standardami.
 • Przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień z zakresu BHP i ochrony środowiska.
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP

Spełniasz poniższe wymogi? To świetnie!

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu BHP.
 • Min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem BHP w magazynie.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z obszaru BHP i umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Znajomości nowoczesnych metod zarządzania obszarem BHP.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i pracę w międzynarodowym środowisku.
 • Poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu zespołem, uwzględniając delegowanie i rozliczanie zadań.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej własnej i wyznaczania priorytetów w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
 • Umiejętność budowania relacji i efektywnego komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i proponowania własnych rozwiązań.
 • Kreatywność i otwartość na zmiany.
 • Nastawienie na cel i zdolność do szybkiego poszukiwania skutecznych rozwiązań.

Spełniasz również i poniższe wymagania? Jeszcze lepiej!

 • Min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem BHP w zakładzie produkcyjnym.
 • Aktualne uprawnienia przeciwpożarowe (Inspektor ochrony przeciwpożarowej).
 • Certyfikat NEBOSH

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
 
Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
 
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Ogłoszenie archiwalne