Oferta pracy

Ekspert-Audytor - Principal Auditor

Deutsche Bank Polska S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • Kierowanie badaniami audytowymi lub uczestnictwo w badaniach audytowych konkretnych obszarów biznesowych/funkcyjnych w zgodzie z metodologią audytu oraz ocenia adekwatność i skuteczność kontroli wewnętrznych w odniesieniu do ryzyk danego obszaru biznesowego;

 • Okazjonalne kierowanie lub uczestnictwo w projektach ad-hoc lub specjalnych dochodzeniach;

 • Efektywna współpraca ze specjalistami i innymi zespołami w ramach całej funkcji audytu, w celu uzyskania całościowego pokrycia i wniesienia aktywnego wkładu w realizację planu całego zespołu w ramach wsparcia strategii funkcyjnej i biznesowej w warunkach ograniczonego nadzoru;

 • Identyfikacja i ocena kluczowych ryzyk oraz projektowanie testowania w celu oceny zaprojektowania i operacyjnej efektywności istniejących kluczowych kontroli ograniczających ryzyko;

 • Rozwijanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji służbowych z zespołem audytowym, interesariuszami wewnętrznymi, klientami oraz odpowiednimi funkcjami wsparcia oraz używać szerokiego wachlarza sposobów uzyskiwania odpowiedniej i dostępnej informacji do oceny ryzyka, rozwiązywania problemów i wykonywania zadań;

 • Przygotowywanie raportów audytowych do przeglądu przez kierownictwo, monitorowanie statusu oraz walidacji zamknięcia ustaleń audytowych;

 • Wykonywanie powierzonej pracy w ramach budżetu, w tym projektów ad-hoc oraz specjalnych dochodzeń;

 • Współpraca z innymi zespołami w ramach Audytu Grupy, tzn. Ryzykiem, Finansami, IT oraz Operacjami w ramach działań audytowych w celu zapewnienia kompletnego pokrycia oraz zintegrowanego podejścia do audytów w banku;

 • Otwarta komunikacja z kierownictwem audytu i interesariuszami wewnętrznymi; informowanie ich o potencjalnych problemach i odpowiednia eskalacja problemów lub opóźnień;

 • Zapewnienie zgodności regulacyjnej audytu oraz proaktywność w pokonywaniu wyzwań regulacyjnych

Nasze wymagania

 • Wyższe wykształcenie – preferowane z obszaru finansów i bankowości lub ekonomii (magister)

 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorze badań audytowych w banku

 • Odpowiedni certyfikat, jak na przykład CIA/ACCA/CIMA/CFA/PRM lub podobny lub gotowość zdobycia go w ciągu najdalej 15 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 • Otwartość na uczestniczenie w badaniach audytowych różnorodnych obszarów tematycznych

 • Dobre praktyczne zrozumienie co najmniej jednego ze wskazanych obszarów tematycznych: zarządzanie ryzykiem rynkowym, zarządzanie ryzykiem płynności, sprzedaż instrumentów pochodnych i stosowne wymogi regulacyjne

 • Mile widziane będzie doświadczenie w obszarach: raportowanie finansowe, podatki, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ryzyko modeli, ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, kwotowanie stawek referencyjnych, zarządzanie dostawcami, kadry i płace, ryzyko zgodności

 • Znajomość i doświadczenie branży finansowej w obszarach bankowości transakcyjnej w tym zarządzania gotówką, finansowania handlu i działalności kredytowej jak również obszarów banku depozytariusza i banku powiernika, w połączeniu z obeznaniem ze specyfiką pracy w kontekście operacyjnym i regulacyjnym globalnego banku- będzie silnym atutem

 • Bardzo dobre zdolności analityczne w celu oceny ryzyk oraz procesów kontrolnych

 • Samodzielność, pro-aktywność i dobre umiejętności organizacyjne

 • Umiejętność budowania kontaktów i relacji z klientami i kolegami poprzez efektywną współpracę i myślenie innowacyjne

 • Biegłość w języku polskim i angielskim

 • Doświadczenie w realizacji zadań pod presją czasu

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony

 • Pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie

 • Elastyczny model pracy dostosowany do zadań danego zespołu

 • Przyjazną atmosferę pracy

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • świadczenie wakacyjne

 • sekcje sportowe

Deutsche Bank Polska S.A.

Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od ponad 30 lat. W październiku 1995 roku, po otrzymaniu licencji bankowej, Deutsche Bank rozpoczął funkcjonowanie jako Deutsche Bank Polska S.A.

Jedynym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków o międzynarodowej renomie, posiadający ponad 150-letnie doświadczenia w dziedzinie usług finansowych. To również największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń, a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut i bankowości inwestycyjnej.

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje szeroką ofertę produktów dla wybranych Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych. Przynależność do globalnej grupy finansowej, obsługującej zdywersyfikowaną bazę Klientów na wielu rynkach wraz ze stabilną bazą kapitałową i strategią zrównoważonego rozwoju, stanowi fundament działania na rynku polskim. Nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadają na potrzeby Klientów w zakresie zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Należymy także do wiodących banków oferujących produkty banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Deutsche Bank Polska S.A. obsługuje również posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed 2018 rokiem.

Przewiń do profilu firmy