Oferta pracy

Ekspert audytor

PGNiG SAO firmie

PGNiG SA

Kasprzaka 25

Warszawa

Centrala Spółki poszukuje pracownika na stanowisko

Ekspert audytorNumer ref.: 34_DA_10_20

Departament Audytu i Kontroli

Zadania:

  • Nadzór merytoryczny i prowadzenie kontroli planowych i doraźnych obejmujących w szczególności: ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej działalności, ocenę zgodności ustalonego stanu faktycznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami działania, raportowanie incydentów w zakresie stwierdzonego w toku kontroli lub postępowania wyjaśniającego braku zgodności;
  • Nadzór merytoryczny i raportowanie incydentów w zakresie stwierdzonego w toku kontroli lub postępowania wyjaśniającego braku zgodności;
  • Opracowywanie i redagowanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań;
  • Monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych;
  • Koordynacja współpracy z audytorami i organami kontroli zewnętrznej;
  • Koordynacja współpracy i wymiany informacji ze służbami właściwymi do spraw kontroli w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG;
  • Obsługa zgłoszeń dotyczących podejrzeń nieprawidłowości/ nadużyć;
  • Prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości/nadużyć

Wymagania:

Konieczne:

  • Wykształcenie wyższe prawnicze;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office;
  • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Przynajmniej 5 – letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i/lub kontroli w dużych organizacjach lub grupach kapitałowych – warunek konieczny;
  • Przynajmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z samodzielną koordynacją zadań audytowych lub kontrolnych;
  • Znajomość standardów audytu i kontroli wewnętrznej;
  • Umiejętność analizy i agregacji danych;
  • Biegłość w wykorzystywaniu technik audytowych i kontrolnych (przeprowadzanie wywiadów, konstruowanie ankiet audytowych, analiza dokumentacji pod kątem celów audytu/kontroli) 

Mile widziane:

  • Posiadanie albo w trakcie uzyskiwania przynajmniej jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA, QIAL, ACCA (lub pokrewnych);
  • Ukończone kursy i szkolenia w zakresie audytów śledczych;
  • Doświadczenie z zakresu spraw karnych

Oferujemy:

  • Pracę w dużej, stabilnej Spółce;
  • Zatrudnienie w Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie;
  • Możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem;
  • Możliwość rozwoju zawodowego;
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań;
  • Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów;
  • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych, w tym opieka medyczna, dofinansowanie do biletów ZTM;
  • Dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń;
  • Biuro w dogodnej lokalizacji;
  • Bezpłatne miejsca parkingowe

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy