Oferta pracy

Ekspert - Biegły rewident (k/m)

Polska Agencja Nadzoru AudytowegoO firmie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Kolejowa 1

Warszawa

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 
 
Tworzymy elitarny zespół kontrolerów - Biegłych Rewidentów, z misją i pasją do podnoszenia rangi naszego zawodu poprzez dążenie do najwyższej jakości wykonywanych usług przez firmy audytorskie.
 
W związku z rozbudową zespołu szukamy doświadczonych ekspertów, kontrolerów z uprawnieniami biegłego rewidenta wspomagających Departament Kontroli
 
Aktualnie rekrutację prowadzimy zdalnie. Zachęcamy do aplikacji kandydatów z całej Polski, oferujemy możliwość pracy częściowo zdalnej.
Ekspert - Biegły rewident (k/m)

Przykładowe zadania:

 • Przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich,
 • Dbanie o wysoki poziom jakości badań sprawozdań finansowychateriałów i publikacji w obszarze rewizji finansowej.

Poszukiwane kompetencje:

 • Wykształcenie: wyższe, chętnie w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie,
 • Doświadczenie zawodowe min. 5 letnie w przeprowadzaniu ustawowych badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania dużej ilości informacji, formułowania i argumentowania wniosków,
 • Znajomość przepisów prawa przedsiębiorców z zakresu przeprowadzania kontroli,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

Zalety pracy u nas:

 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • Elastyczna forma zatrudnienia - umowa zlecenie,
 • Dogodne warunki współpracy, bazujemy na deklarowanej tygodniowej dyspozycyjności. 
Dla nas najważniejsze są kompetencje. Jesteśmy otwarci także na kandydatów z niepełnosprawnością.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy